7.17. Ανύψωση στρώσης

Η εντολή Ανύψωση στρώσης ανυψώνει την ενεργή στρώση μια θέση στη στοίβα στρώσεων. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στην κορυφή ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη. Εάν η ενεργή στρώση είναι στοτέλος της στοίβας και δεν έχει κανάλι άλφα, δεν μπορεί να ανυψωθεί μέχρι να προσθέσετε μια στρώση σε αυτή.

7.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerStackRaise Layer,

  • ή πατώντας στο εικονίδιο πάνω βέλους στοτέλος του διαλόγου στρώσεων.