7.27. Επεξεργασία μάσκας στρώσης

Με κλικ στο στοιχείο επεξεργασία μάσκας στρώσης στο υπομενού μάσκα στρώσης, ένας έλεγχος εμφανίζεται δίπλα του, η μάσκα στρώσης γίνεται το ενεργό συστατικό της τρέχουσας στρώσης και η μάσκα στρώσης εμφανίζεται στο διάλογο στρώσεων με λευκό περίγραμμα. Όταν το αποεπιλέγετε, η στρώση η ίδια γίνεται το ενεργό συστατικό και εμφανίζεται με λευκό περίγραμμα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το επιθυμητό συστατικό πιο απλά με κλικ πάνω του στο διάλογο στρώσεων.

7.27.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerMaskEdit Layer Mask.

  • Μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια αποεπιλέγοντας την είσοδο μενού στο μενού στρώσημάσκα ή με κλικ στο συστατικό στρώσης στο διάλογο στρώσεων.