2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας

Οι πιο κάτω διάλογοι επιτρέπουν τον έλεγχο και χειρισμό δομών εικόνας, όπως Στρώσεις, Κανάλια ή Μονοπάτια.

2.1. Διάλογος στρώσεων

Σχήμα 15.1. Διάλογος στρώσεων

Διάλογος στρώσεων

Ο διάλογος «Στρώσεις» είναι η κύρια διεπαφή επεξεργασίας, τροποποίησης και διαχείρισης των στρώσεών σας.

2.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsLayers;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabLayers,

 • από την (προεπιλεγμένη) συντόμευση: Ctrl+L.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Layers» dialog from the main menu: WindowsLayers.

2.1.2. Χρήση του διαλόγου στρώσεων

Επισκόπηση

Κάθε στρώση εμφανίζεται στο διάλογο με τη μορφή μικρογραφίας. Όταν μια εικόνα έχει πολλαπλές στρώσεις ως συστατικά, εμφανίζονται ως λίστα. Η ανώτερη στρώση στη λίστα είναι η πρώτη ορατή και η χαμηλότερη η τελευταία ορατή, το παρασκήνιο. Πάνω από τη λίστα μπορεί να βρει κανείς χαρακτηριστικά που σχετίζονται ατομικά με κάθε στρώση. Κάτω από τη λίστα μπορεί κανείς να βρει κουμπιά διαχείρισης για τη λίστα στρώσεων. Με δεξί κλικ σε μια μικρογραφία στρώσης ανοίγει η στρώση μενού περιεχομένου.

Layer list

Each entry in the list is a layer along with its attributes:

Ορατότητα στρώσης

Clicking this icon toggles whether the layer is visible or not. (Shift-clicking on the icon causes all other layers to be hidden.)

Κλείδωμα

Clicking on the empty checkbox in the lock column of a layer opens a menu with the following options:

 • Lock pixels: When this toggle button is enabled, you cannot use any brush-based tool (Paintbrush, Pencil, Eraser etc.), the Airbrush or the Ink tool on the currently selected layer. This may be necessary to protect them from unwanted changes.

 • Lock position and size: This toggle button enables or disables protection of layers from moving them around or transforming them. When this is enabled, then you cannot use any transform tool (Rotate, Shear, Perspective and others) or move it.

 • Lock visibility: This toggle button controls the «Lock» setting for the visibility of the layer. If this is enabled, the layer visibility cannot be changed.

 • Lock alpha channel: This toggle button controls the «Lock» setting for the transparency of the layer. If this is enabled, the alpha channel for the layer is locked, and no manipulation has any effect on it. In particular, nothing that you do to a transparent part of the layer will have any effect.

Σχήμα 15.2. Παράδειγμα για το κλείδωμα άλφα καναλιού

Παράδειγμα για το κλείδωμα άλφα καναλιού

Η ενεργή στρώση έχει τρεις οριζόντιες, αδιαφανείς, πράσινες ρίγες σε διαφανές περιβάλλον. Βάφουμε μια κάθετη κόκκινη ρίγα. Το «Κλείδωμα» ασημείωτο: Οι αδιαφανείς και διαφανείς περιοχές της ενεργής στρώσης βάφονται με κόκκινο.

Παράδειγμα για το κλείδωμα άλφα καναλιού

Το «Κλείδωμα» σημειωμένο: Μόνο οι αδιαφανείς περιοχές της ενεργής στρώσης βάφονται με κόκκινο. Οι διαφανείς περιοχές διατηρούνται.


[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν το όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσης είναι με έντονα γράμματα, τότε αυτή η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα.

Μικρογραφία στρώσης

The layer content is represented in a thumbnail. Maintaining left-click for a second on this thumbnail makes it larger. The border color of the layer depends on whether the layer is active or inactive.

Όνομα στρώσης

You can change the name of the layer by double-clicking on it. You can also use the Edit Layer Attributes dialog in the context menu that you get by right-clicking on the layer.

[Σημείωση] Σημείωση

Στην περίπτωση στρώσης κίνησης (GIF ή MNG), το όνομα της στρώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων: όνομα_στρώσης (καθυστέρηση σε ms) (κατάσταση συνδυασμού), π.χ. πλαίσιο-1 (100 ms) (αντικατάσταση). Η Καθυστέρηση ορίζει το χρόνο κατά τον οποίο η στρώση είναι ορατή στην κίνηση. Η κατάσταση συνδυασμού ορίζει εάν συνδυάζετε τη στρώση με την προηγούμενη στρώση ή την αντικαθιστάτε: οι δύο καταστάσεις είναι (συνδυασμός) ή (αντικατάσταση).

Χαρακτηριστικά στρώσεων

Above the layer list, it is possible to specify some properties for the active layers. The active layers are highlighted. The properties are:

Κατάσταση

Η κατάσταση στρώσης προσδιορίζει πώς αλληλεπιδρά η στρώση με άλλες στρώσεις. Από το σύνθετο πλαίσιο μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις καταστάσεις που παρέχονται από το GIMP. Οι καταστάσεις στρώσεις αναλύονται πλήρως στο Τμήμα 2, «Καταστάσεις στρώσεων».

Αδιαφάνεια

Μετακινώντας τον ολισθητή δίνετε περισσότερη ή λιγότερη αδιαφάνεια στη στρώση. Με τιμή αδιαφάνειας 0, η στρώση είναι διαφανής και πλήρως αόρατη. Μην το συγχέετε με τη μάσκα στρώσης, που ορίζει τη διαφάνεια εικονοστοιχείο ανά εικονοστοιχείο.

Διαχείριση στρώσης

Κάτω από τη λίστα στρώσεων είναι ένα σύνολο κουμπιών που επιτρέπουν την εκτέλεση μερικών βασικών λειτουργιών στη λίστα στρώσεων.

Create new layer

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα στρώση. Ανοίγεται ένας διάλογος, που περιγράφεται στο Νέα στρώση.

Πατήστε το πλήκτρο Shift για να ανοίξετε μια νέα στρώση με τις τελευταίες χρησιμοποιημένες τιμές.

Create new layer group

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα στρώσεων. Δημιουργείται μια νέα στρώση, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε στρώσεις.

Οι ομάδες στρώσεων περιγράφονται στο Ομάδες στρώσεων.

Ανύψωση στρώσης

Εδώ μπορείτε να μετακινήσετε τη στρώση μια στάθμη επάνω στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση της στρώσης στην κορυφή της λίστας.

Βύθιση στρώσης

Εδώ μπορείτε να μετακινήσετε τη στρώση μια στάθμη κάτω στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση της στρώσης στην πυθμένα της λίστας.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για μετακίνηση μιας στρώσης στον πυθμένα της λίστας, ίσως να είναι απαραίτητο να προσθέσετε ένα κανάλι διαφάνειας (που λέγεται και κανάλι άλφα) στη στρώση παρασκηνίου. Για να το κάνετε, δεξί κλικ στη στρώση παρασκηνίου και επιλογή Προσθήκη καναλιού άλφα από το μενού.

Duplicate layers

Here you can create a copy of the selected layers. Name of new layer is suffixed with "copy".

Συγχώνευση στρώσεων Αγκύρωση στρώσης

Πριν το GIMP-2.10.18, αυτό το πλήκτρο ήταν μόνιμα για αγκύρωση. Τώρα, γίνεται άγκυρα μόνο όταν δημιουργείται αιωρούμενη επιλογή ( αγκυρώνει την αιωρούμενη επιλογή στην προηγούμενη ενεργή στρώση). Αλλιώς, είναι ένα εικονίδιο Συγχώνευση στρώσεων με πολλές δυνατότητες:

 • Merge these layers with the first visible layer below it.

 • Πατώντας Shift: συγχωνεύστε τις στρώσεις ομάδας στρώσεων σε μία κανονική στρώση.

 • Pressing Ctrl: merge all visible layers into one layer.

 • Πατώντας Shift+Ctrl: συγχώνευση όλων των ορατών στρώσεων με τις τελευταίες χρησιμοποιημένες τιμές.

Add masks to layers

Add masks to selected layers.

Select layers by patterns

Select layers by patterns and store layer sets.

Allows you to group layers for operations on more than one layer at a time (for example with the Move tool).

Delete layers

Here you can delete the active layers.

Περισσότερες λειτουργίες στρώσης

Other functions about layer size are available in the Layer context menu you get by right clicking on the Layer Dialog. You can find them also in the Layer submenu of the main menu.

You will find merging layers functions in the Image main menu.

Κλικ και σύρσιμο στρώσεων

Κλικ και κράτημα σε μικρογραφία στρώσης: μεγεθύνει μαι μπορείτε να τη μετακινήσετε με σύρσιμο του ποντικιού.

 • Έτσι μπορείτε να βάλετε αυτή τη στρώση κάτω κάπου αλλού στη λίστα στρώσεων.

 • Μπορείτε επίσης να βάλετε τη στρώση κάτω στην εργαλειοθήκη: μια νέα εικόνα δημιουργείται που περιέχει μόνο αυτή τη στρώση.

 • Τελικά, μπορείτε να βάλετε τη στρώση κάτω σε μια άλλη εικόνα: αυτή η στρώση θα προστεθεί στη λίστα στρώσης, πάνω από τις υπάρχουσες στρώσεις.

2.1.3. Το μενού περιβάλλοντος διαλόγου στρώσεων

Σχήμα 15.3. Μενού περιβάλλοντος για το παράθυρο διαλόγου στρώσεις

Μενού περιβάλλοντος για το παράθυρο διαλόγου στρώσεις

Δεξιοπατώντας το παράθυρο διαλόγου στρώσεων ή ανοίγοντας το Μενού στρώσεων από το μενού καρτελών, θα ανοίξει ένα μενού περιβάλλοντος για το παράθυρο διαλόγου στρώσεων.

Οι περισσότερες από τις εντολές σε αυτό το μενού έχουν ήδη τεκμηριωθεί παραπάνω ή αλλού:

Επεξεργασία γνωρισμάτων στρώσης…

Εκτός από τα Πλάτος, Ύψος και Γέμισμα με, αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι ίδιο με το Διάλογος νέας στρώσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της στρώσης, επομένως, ανατρέχουμε στην τεκμηρίωση αυτού του διαλόγου.

Υπομενού ανάμειξη χώρου

Ανατρέξτε στο Μείξη χώρου στο παράθυρο διαλόγου νέας στρώσης.

Το υπομενού σύνθετου χώρου

Ανατρέξτε στο Σύνθετος χώρος στο παράθυρο διαλόγου Νέα στρώση.

Υπομενού σύνθετης κατάστασης

Δείτε Σύνθετη κατάσταση στον διάλογο νέας στρώσης.

Το υπομενού ετικέτας χρώματος

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ετικέτας χρώματος στο παράθυρο διαλόγου νέα στρώση.

Νέα στρώση, Νέα ομάδα στρώσεων, Διπλασιασμός στρώσης, Συγχώνευση προς τα κάτω, Στρώση αγκύρωσης, Διαγραφή στρώσης

Αυτές οι εντολές εξηγούνται πιο πάνω, δείτε χαρακτηριστικά στρώσης.

Νέο από τα ορατά

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εντολής μενού Νέο από τα ορατά.

Μέγεθος ορίου στρώσης…

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εντολών του μενού Μέγεθος ορίου στρώσης....

Στρώση σε μέγεθος εικόνας

Δείτε την τεκμηρίωση εντολών του μενού Στρώση σε μέγεθος εικόνας.

Κλιμάκωση στρώσης…

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εντολών του μενού Κλιμάκωση στρώσης....

Προσθήκη μασκών στρώσης..., Εφαρμογή μάσκας στρώσης, Διαγραφή μάσκας στρώσης, Εμφάνιση μασκών στρώσης, Επεξεργασία μάσκας στρώσης, Απενεργοποίηση μασκών στρώσης, Μάσκες σε επιλογή

Δείτε την τεκμηρίωση υπομενού μάσκας στρώσης για αυτές τις εντολές.

Προσθήκη καναλιού άλφα, Κατάργηση καναλιού άλφα

Μόνο ένα από αυτά θα είναι ενεργοποιημένο. Εάν η τρέχουσα στρώση δεν έχει κανάλι άλφα, θα μπορείτε να προσθέσετε ένα. Εάν υπαρχει, μπορείτε να αφαιρέσετε το κανάλι άλφα.

Συγχώνευση ορατών στρώσεων

Αυτή η εντολή συγχωνεύει όλες τις ορατές στρώσεις σε μία στρώση.

Ισοπέδωση εικόνας

Αυτή η εντολή συγχωνεύει όλες τις στρώσεις σε μία στρώση και αφαιρεί τη διαφάνεια.

2.1.4. Μάσκες στρώσης

Σχήμα 15.4. Ο διάλογος «προσθήκη μάσκα»

Ο διάλογος «προσθήκη μάσκα»

Επισκόπηση

Σε κάθε στρώση μπορεί να προστεθεί μια μάσκα διαφάνειας, η οποία καθορίζει ποια μέρη της στρώσης είναι διαφανή ή αδιαφανή. Αυτό το ονομάζουμε μάσκα στρώσης. Μια μάσκα στρώσης έχει το ίδιο μέγεθος και τον ίδιο αριθμό εικονοστοιχείων με τη στρώση στην οποία είναι προσαρτημένη. Κάθε εικονοστοιχείο (pixel) της μάσκας μπορεί στη συνέχεια να συζευχθεί με ένα εικονοστοιχείο στην ίδια θέση της στρώσης. Η μάσκα είναι ένα σύνολο εικονοστοιχείων σε κλίμακα του γκρίζου. Τα εικονοστοιχεία με τιμή 0 είναι μαύρα και δίνουν πλήρη διαφάνεια στο συζευγμένο εικονοστοιχείο στη στρώση. Τα εικονοστοιχεία με τη μέγιστη τιμή (είτε 1,0, είτε 255) είναι λευκά και δίνουν πλήρη αδιαφάνεια στο συζευγμένο εικονοστοιχείο στη στρώση.

Για τη δημιουργία μιας μάσκας στρώσης ξεκινήστε διπλοπατώντας στη στρώση για να καλέσετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε στο μενού Προσθήκη μασκών στρώσης.... Εμφανίζεται ένας διάλογος όπου μπορείτε να αρχικοποιήσετε το περιεχόμενο της μάσκας:

 • Λευκή (πλήρης αδιαφάνεια): η μάσκα είναι άσπρη στο διάλογο στρώσης. Έτσι, όλα τα εικονοστοιχεία της στρώσης είναι ορατά στο παράθυρο εικόνας, αφού το βάψιμο της μάσκας με λευκό κάνει τα εικονοστοιχεία της μάσκας πλήρως ορατά. Θα βάψετε με μαύρο για να κάνετε τα εικονοστοιχεία της μάσκας διαφανή.

 • Μαύρο (πλήρης διαφάνεια): η μάσκα είναι μαύρη στο διάλογο στρώσης. Έτσι, η στρώση είναι πλήρως διαφανής, αφού το βάψιμο της μάσκας με μαύρο κάνει τα εικονοστοιχεία της στρώσης διαφανή. Βάψιμο με λευκό θα αφαιρέσει τη μάσκα και θα κάνει τα εικονοστοιχεία της στρώσης ορατά.

 • Άλφα κανάλι στρώσης: η μάσκα αρχικοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο του καναλιού άλφα της στρώσης.

 • Μεταφορά καναλιού άλφα στρώσης: Κάνει το ίδιο όπως η προηγούμενη επιλογή, εκτός από το ότι επαναφέρει το κανάλι άλφα της στρώσης σε πλήρη αδιαφάνεια.

 • Επιλογή: η μάσκα αρχικοποιείται σύμφωνα με τις τιμές εικονοστοιχείων που βρίσκονται στην τρέχουσα επιλογή.

 • Αντίγραφο γκρι κλίμακας της στρώσης: η μάσκα αρχικοποιείται σύμφωνα με μια αναπαράσταση σε κλίμακα του γκρι των τιμών των εικονοστοιχείων της στρώσης.

 • Κανάλι: Η μάσκα στρώσης αρχικοποιείται με μια μάσκα επιλογής που δημιουργήσατε πριν, αποθηκευμένη στο διάλογο καναλιού.

 • Αντιστροφή μάσκας: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει την αντιστροφή: το μαύρο γίνεται άσπρο και το άσπρο μαύρο.

Όταν δημιουργείται η μάσκα, εμφανίζεται ως μικρογραφία δίπλα σε αυτήν της ίδιας της στρώσης. Μπορείτε να επιλέξετε τη στρώση ή τη μάσκα για επεξεργασία πατώντας στις αντίστοιχες μικρογραφίες τους. Το ενεργό στοιχείο έχει ένα λευκό περίγραμμα (το οποίο μπορεί να μην είναι καθαρά ορατό όταν έχετε λευκή μάσκα).

Όταν εργάζεστε με μάσκες, είναι καλή ιδέα να διατηρείτε ορατό τον διάλογο στρώσεων, επειδή δεν μπορείτε να δείτε, κοιτάζοντας τον καμβά, εάν ή στρώση ή η μάσκα είναι ενεργές.

Πατώντας AltCtrl+Alt και πατώντας στη μικρογραφία μάσκας στρώσης) είναι ισοδύναμο με την εντολή Εμφάνιση μάσκας στρώσης: το περίγραμμα της μάσκας στρώσης γίνεται πράσινο. Εάν πατήσετε Ctrl το περίγραμμα είναι κόκκινο και το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο με την εντολή Απενεργοποίηση μάσκας στρώσης. Για επιστροφή στην κανονική προβολή επαναλάβατε την τελευταία ενέργεια. Αυτές οι επιλογές είναι για μεγαλύτερη άνεση στη δουλειά σας.

Παράδειγμα μάσκας στρώσης

Σχήμα 15.5. Στρώση με μάσκα στρώσης

Στρώση με μάσκα στρώσης

Αυτή η εικόνα έχει μια στρώση παρασκηνίου με ένα άνθος και μια γαλάζια, πλήρως αδιαφανή. Μια λευκή μάσκα στρώσης προστέθηκε στη γαλάζια στρώση. Στο παράθυρο εικόνας, η γαλάζια στρώση παραμένει ορατή, επειδή μια λευκή μάσκα κάνει τα εικονοστοιχεία της στρώσης ορατά.


Σχήμα 15.6. Βάψιμο της μάσκας στρώσης

Βάψιμο της μάσκας στρώσης

Η μάσκα στρώσης είναι ενεργή. Βάφετε με μαύρο χρώμα, που κάνει τη στρώση διαφανή: η υποκείμενη στρώση γίνεται ορατή.