7.48. Περιστροφή 180°

Η εντολή περιστροφή 180° περιστρέφει την ενεργή στρώση κατά 180° γύρω από το κέντρο της στρώσης, χωρίς απώλεια δεδομένων εικονοστοιχείου. Το σχήμα της στρώσης δεν μεταβάλλεται. Αφού οι στρώσεις έχουν ορθογώνιο σχήμα, μια περιστροφή 180° τις αντιστρέφει μόνο και δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα όρια της εικόνας.

7.48.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransformRotate 180°.

7.48.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.114. Εφαρμογή «περιστροφής 180°»

Εφαρμογή «περιστροφής 180°»

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή «περιστροφής 180°»

Η στρώση μετά την περιστροφή. Αντιστρέφεται πάνω-κάτω.