7.47. Περιστροφή 90° αριστερόστροφα

Η εντολή περιστροφή 90° αριστερόστροφα περιστρέφει την ενεργή στρώση κατά 90° αριστερόστροφα γύρω από το κέντρο της στρώσης, χωρίς απώλειες δεδομένων εικονοστοιχείου. Το σχήμα της στρώσης δεν μεταβάλλεται, αλλά η περιστροφή μπορεί να προκαλέσει την επέκταση της στρώσης πέρα από τα όρια της εικόνας. Αυτό επιτρέπεται στο GIMP και δεν σημαίνει ότι η στρώση περικόπηκε. Όμως, δεν θα μπορείτε να δείτε τα μέρη που εκτείνονται πέρα από τα όρια της εικόνας εκτός και αλλάξετε μέγεθος στο καμβά της εικόνας ή μετακινήσετε τη στρώση.

7.47.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransformRotate 90° counter-clockwise.

7.47.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.113. Εφαρμογή «περιστροφής 90° αριστερόστροφα»

Εφαρμογή «περιστροφής 90° αριστερόστροφα»

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή «περιστροφής 90° αριστερόστροφα»

Η στρώση μετά την περιστροφή