3. Το μενού «Επεξεργασία»

3.1. Είσοδοι μενού «Επεξεργασία»

Σχήμα 16.11. Περιεχόμενα του μενού επεξεργασία

Περιεχόμενα του μενού επεξεργασία

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε βοήθεια για εντολές στο στοιχείο μενού Επεξεργασία.

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.