4.7. Από μονοπάτι

Η εντολή Από μονοπάτι μετασχηματίζει το τρέχον μονοπάτι σε επιλογή. Εάν η διαδρομή δεν είναι κλειστή, η εντολή συνδέει τα δύο τελικά σημεία με μια ευθεία γραμμή. Η αρχική διαδρομή παραμένει αμετάβλητη.

4.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through SelectFrom Path.

  • Επιπρόσθετα, μπορείτε με κλικ στο κουμπί Μονοπάτι σε επιλογή στο διάλογο διαδρομής να προσπελάσετε την εντολή.

  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+V.