6.15. Σύστημα βοήθειας

Σχήμα 15.98. Προτιμήσεις συστήματος βοήθειας

Προτιμήσεις συστήματος βοήθειας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά του συστήματος βοήθειας του GIMP.


6.15.1. Επιλογές

Γενικά

Εμφάνιση πλήκτρων βοήθειας

Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν τα πλήκτρα βοήθειας εμφανίζονται σε κάθε διάλογο. Αυτά τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλέσουν το σύστημα βοήθειας.

Ακόμα κι αν το πλήκτρο βοήθειας δεν είναι ορατό, μπορείτε να προσπελάσετε τη βοήθεια από οπουδήποτε στο GIMP πατώντας F1.

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτός ο αναδυόμενος κατάλογος σάς επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ Χρήση τοπικά εγκατεστημένου αντιγράφου και Χρήση διαδικτυακής έκδοσης.

Εάν ένα ή περισσότερα εγχειρίδια είναι εγκατεστημένα τοπικά στο σύστημά σας, τότε θα είναι ορατός ένας δεύτερος αναπτυσσόμενος κατάλογος όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιο εγχειρίδιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

[Σημείωση] Σημείωση

Το εγχειρίδιο χρήστη GIMP πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά. Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα εγχειρίδια και να δείτε την διαδικτυακή βοήθεια στη διεύθυνση docs.gimp.org.

Εάν το επιτρέπει η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική βοήθεια, καθώς συνήθως είναι πιο ενημερωμένη. Η ηλεκτρονική βοήθεια ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, ενώ το εγχειρίδιο εκτός σύνδεσης ενημερώνεται μόνο μία φορά στο τόσο.

Αναζήτηση ενέργειας

Μέγιστο μέγεθος ιστορικού

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 (0-1000) στοιχεία στο ιστορικό.

Καθαρισμός ιστορικού ενεργειών

Αυτό θα αφαιρέσει όλες τις προηγούμενες αναζητήσεις βοήθειας από τον κατάλογο ιστορικού.