6.14. Προεπιλογές διαλόγου

Σχήμα 15.97. Προεπιλεγμένος διάλογος

Προεπιλεγμένος διάλογος

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους των διαλόγων.