6. Διάλογος Προτιμήσεις

6.1. Εισαγωγή

Σχήμα 15.83. Λίστα των σελίδων προτίμησης

Λίστα των σελίδων προτίμησης

The preferences dialog can be accessed from the main menu, through EditPreferences. It lets you customize many aspects of the way GIMP works. The following sections detail the settings that you can customize, and what they affect.

Όλες οι πληροφορίες προτιμήσεων αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που λέγεται gimprc στον προσωπικό σας κατάλογο GIMP, έτσι εάν είστε ένας «δυνατός χρήστης» που προτιμά να δουλέψει με επεξεργαστή κειμένου παρά με γραφική διεπαφή, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επεξεργαζόμενοι αυτό το αρχείο. Εάν το κάνετε και είσαστε σε σύστημα Linux, τότε το man gimprc θα σας δώσει πολλές τεχνικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα του αρχείου και πού χρησιμοποιούνται.