9. Το μενού «Εργαλεία»

9.1. Εισαγωγή στο μενού «Εργαλεία»

Σχήμα 16.245. Περιεχόμενα του μενού «Εργαλεία»

Περιεχόμενα του μενού «Εργαλεία»

Οι είσοδοι μενού στο μενού Εργαλεία έχουν πρόσβαση στα εργαλεία του GIMP. Όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στο GIMP περιγράφονται εκτεταμένα στην ενότητα Εργαλεία.