Κεφάλαιο 14. Εργαλεία

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η εργαλειοθήκη
1.1. Εισαγωγή
1.2. Εικονίδια εργαλείου
1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη
1.4. Επιλογές εργαλείων
2. Εργαλεία επιλογής
2.1. Κοινά χαρακτηριστικά
2.2. Επιλογή ορθογωνίου
2.3. Ελλειψοειδής επιλογή
2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
2.5. Επιλογή προσκηνίου
2.6. Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
2.7. Επιλογή κατά χρώμα
2.8. Έξυπνα ψαλίδια
3. Εργαλεία ζωγραφικής
3.1. Κοινά χαρακτηριστικά
3.2. Δυναμικές
3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
3.4. Κουβάς γεμίσματος
3.5. Διαβάθμιση
3.6. Μολύβι
3.7. Πινέλο
3.8. Σβήστρα
3.9. Αερογράφος
3.10. Μελάνι
3.11. Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
3.12. Κλωνοποίηση
3.13. Επούλωση
3.14. Προοπτική κλωνοποίηση
3.15. Θόλωση/Όξυνση
3.16. Μουτζούρα
3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
4. Εργαλεία μετασχηματισμού
4.1. Κοινά χαρακτηριστικά
4.2. Στοίχιση και Κατανομή
4.3. Μετακίνηση
4.4. Περικοπή
4.5. Περιστροφή
4.6. Κλιμάκωση
4.7. Διάτμηση
4.8. Προοπτική
4.9. 3Δ μετασχηματισμός
4.10. Ενοποιημένος μετασχηματισμός
4.11. Μετασχηματισμός λαβής
4.12. Αναστροφή
4.13. Cage Transform
4.14. Μετασχηματισμός στρέβλωσης
5. Άλλα εργαλεία
5.1. Επισκόπηση
5.2. Μονοπάτια
5.3. Κείμενο
5.4. Επιλογέας χρώματος
5.5. Μέτρηση
5.6. Εστίαση

1. Η εργαλειοθήκη

1.1. Εισαγωγή

Το GIMP παρέχει μια κατανοητή εργαλειοθήκη για την γρήγορη εκτέλεση βασικών εργασιών όπως οι επιλογές ή η σχεδίαση μονοπατιών. Τα πολλά εργαλεία που περιέχονται μες την εργαλειοθήκη του GIMP αναπτύσσονται λεπτομερώς εδώ.

(Σε περίπτωση που είσαστε περίεργος, στη γλώσσα GIMP "εργαλείο" είναι ένας τρόπος ενέργειας σε μια εικόνα που απαιτεί πρόσβαση στην εμφάνιση της, είτε για να σας επιτρέψει να δείξετε τι θέλετε να κάνετε μετακινώντας γύρω το δείκτη μες την προβολή, ή για να σας δείξει διαδραστικά τα αποτελέσματα των αλλαγών που κάνατε. Αλλά εάν θέλετε να σκεφτείτε ένα εργαλείο όπως πριόνι και μια εικόνα όπως κομμάτι ξύλου, δεν θα σας κάνει προφανώς πολύ ζημιά.)

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Κύρια παράθυρα: η εργαλειοθήκη για μια επισκόπηση της εργαλειοθήκης και των συστατικών της.

GIMP has a diverse assortment of tools that let you perform a large variety of tasks. The tools can be thought of as falling into the following categories:

  • Εργαλεία επιλογής, που καθορίζουν ή τροποποιούν το μέρος της εικόνας που θα επηρεαστεί από τις επόμενες ενέργειες·

  • Εργαλεία ζωγραφικής, που μεταβάλλουν τα χρώματα σε κάποια μέρη της εικόνας·

  • Εργαλεία μετασχηματισμού, που μεταβάλλουν τη γεωμετρία στην εικόνα·

  • Εργαλεία χρώματος, που μεταβάλλουν τα χρώματα στην εικόνα ως συνόλο·

  • Other tools, which don't fall into the other categories.

1.2. Εικονίδια εργαλείου

Με το GIMP-2.10.18, τα εικονίδια εργαλείων μπορούν να ομαδοποιηθούν και αυτή η επιλογή ενεργοποιείται από προεπιλογή. Οι ομάδες εργαλείων σημειώνονται με ένα μικρό σκοτεινό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία του εικονιδίου. Το εμφανιζόμενο εικονίδιο ομάδας είναι το πρώτο εικονίδιο της ομάδας. Δεξιοπατήστε το εικονίδιο ομάδας για να εμφανίσετε τον κατάλογο εργαλείων στην ομάδα.

Μπορείτε να πάρετε την προηγούμενη εμφάνιση πίσω αποεπιλέγοντας την επιλογή Χρήση ομάδων εργαλείων στο Τμήμα 6.13, «Εργαλειοθήκη».

Σχήμα 14.1. Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Με την επιλογή «Χρήση ομάδων εργαλείων» μη σημειωμένη. Η προεπιλεγμένη σειρά εργαλείων στην εργαλειοθήκη είναι διαφορετική από το GIMP-2.10.8· μπορείτε να την προσαρμόσετε στο Προτιμήσεις εργαλειοθήκης.


Most tools can be activated by clicking on an icon in the Toolbox. By default, some tools are accessible only via the menus. Every tool can be activated from the Tools menu (or the Colors menu for some color tools). Most tools can also be activated from the keyboard using an accelerator key.

In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the Toolbox: some tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the Toolbox in the Toolbox Preferences.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use tools that are not found in the toolbox by default, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, you can always access any tool at any time using the Tools or Colors menu from the main menu.

Το σχήμα του δρομέα αλλάζει όταν είναι μες την εικόνα, σε σχήμα που δείχνει ποιο εργαλείο είναι ενεργό (εάν στο Προτιμήσεις έχετε ορίσει Παράθυρα εικόναςΔείκτες ποντικιούΚατάσταση δείκτηΕικονίδιο εργαλείου).

1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη

Σχήμα 14.2. Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

By default, only the Foreground/Background Colors area is visible. You can add the Brush/Pattern/Gradient area and Active Image area through EditPreferencesToolbox: Τμήμα 6.13, «Εργαλειοθήκη».

1.3.1. Foreground/Background Colors Area

Σχήμα 14.3. Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Περιοχή χρώματος

The color area shows GIMP's current foreground and background colors, which are used for painting, filling, and many other operations. Clicking on either one of them brings up a color selector dialog that allows you to change to a different color.

Προεπιλεγμένα χρώματα

Clicking on the small symbol in the lower left corner resets the foreground and background colors to black and white. Pressing the D key has the same effect.

Swap Foreground/Background colors

Clicking on the double-headed arrow symbol swaps the foreground and background colors. Pressing the X key has the same effect.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε ένα από αυτά τα χρώματα άμεσα σε μια στρώση: θα γεμίσει όλη τη στρώση.

1.3.2. Brush/Pattern/Gradient Area

Σχήμα 14.4. Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση. Κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει να το αλλάξετε.

1.3.3. Περιοχή ενεργής εικόνας

Σχήμα 14.5. Active Image Area in the Toolbox

Active Image Area in the Toolbox

A thumbnail of the active image is displayed in this area. If you click on this thumbnail, the Images dialog is opened. This can be useful if you have many images on your screen.

If you use GIMP on a Unix-like operating system with the X Window System, you can also drag and drop the thumbnail to an enabled XDS file manager to directly save the corresponding image.

1.4. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.6. Διάλογος επιλογών εργαλείου

Διάλογος επιλογών εργαλείου

Ο διάλογος επιλογές εργαλείου του αερογράφου.


Εάν έχετε εγκαταστήσει πράγματα όπως τα περισσότερα άτομα κάνουν, ενεργοποιώντας ένα εργαλείο εμφανίζει το διάλογο επιλογών εργαλείου κάτω από την εργαλειοθήκη. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει πράγματα κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει προφανώς να το κάνετε: είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά εργαλεία χωρίς δυνατότητα χειρισμού των επιλογών τους.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται κάτω από την εργαλειοθήκη στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση. Εάν τη χάσετε κάπως, μπορείτε να την ανακτήσετε δημιουργώντας ένα διάλογο επιλογών νέου εργαλείου χρησιμοποιώντας ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕπιλογές εργαλείου και έπειτα προσάρτηση του κάτω από την εργαλειοθήκη. Δείτε την ενότητα στο Διάλογοι και προσαρτήσεις εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Κάθε εργαλείο έχει το δικό του ειδικό σύνολο επιλογών. Οι προτιμήσεις που κάνετε για αυτές κρατιούνται καθ' όλη τη σύνοδο, μέχρι να τις αλλάξετε. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές εργαλείου διατηρούνται από σύνοδο σε σύνοδο. Η επιμονή των επιλογών του εργαλείου στις συνόδους μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητική: ένα εργαλείο συμπεριφέρεται πολύ περίεργα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το γιατί, μέχρι να θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούσατε μια ασυνήθιστη επιλογή την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, πριν δυο βδομάδες.

Στον πυθμένα του διαλόγου επιλογών εργαλείου, εμφανίζονται τέσσερα κουμπιά:

Αποθήκευση προεπιλογών εργαλείου...

Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει την αποθήκευση των ρυθμίσεων για το τρέχον εργαλείο, έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε αργότερα. Εμφανίζει το Τμήμα 7.1, «Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων» που επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στη νέα προεπιλογή. Όταν επαναφέρετε τις επιλογές, εμφανίζονται μόνο οι αποθηκευμένες προεπιλογές για το ενεργό εργαλείο, έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συμπερίληψη του ονόματος του εργαλείου, όταν του αποδίδεται ένα όνομα εδώ.

Επαναφορά προεπιλογών εργαλείου...

Αυτό το πλήκτρο σάς επιτρέπει να επαναφέρετε μια προηγουμένως αποθηκευμένη προεπιλογή για το ενεργό εργαλείο. Εάν καμιά προεπιλογή δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το πλήκτρο θα είναι απενεργοποιημένο. Αλλιώς, πατώντας το θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων επιλογών: επιλέγοντας μια είσοδο μενού θα εφαρμόσει αυτές τις ρυθμίσεις.

Διαγραφή προρρύθμισης εργαλείου

Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη διαγραφή ένα προηγουμένως αποθηκευμένου συνόλου επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν κανένα σύνολο επιλογών δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα επαναλάβει απλά το όνομα του εργαλείου. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων προρυθμίσεων: η επιλεγμένη προρύθμιση θα διαγραφεί.

Επαναφορά στις προεπιλεγμένες τιμές

Αυτό το πλήκτρο επαναφέρει τις επιλογές για το ενεργό εργαλείο στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε το κουμπί Επαναφορά, οι επιλογές για όλα τα εργαλεία θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Εκτός από τις εντολές για τα παραπάνω πλήκτρα, το μενού της καρτέλας Επιλογές εργαλείων διαθέτει ένα επιπλέον υπομενού:

Επεξεργασία προεπιλογών εργαλείου

Αυτό το υπομενού εμφανίζει έναν κατάλογο με προεπιλογές για το ενεργό εργαλείο που μπορείτε να επεξεργαστείτε. Επιλέγοντας ένα από αυτά θα ανοίξει την επεξεργασία προεπιλογών εργαλείων με φορτωμένη την εν λόγω προεπιλογή εργαλείου. Από εκεί μπορείτε να επεξεργαστείτε την προεπιλογή, εκτός αν πρόκειται για μία από τις προεπιλεγμένες προεπιλογές που συνοδεύουν το GIMP.

Παρακάτω θα εξηγήσουμε την αλληλεπίδραση με τα ρυθμιστικά και τον τροχό κύλισης του ποντικιού.

Νέοι ολισθητές

Τα ρυθμιστικά επιλογής έχουν αλλάξει με το GIMP-2.10.18: Τα ρυθμιστικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε φίλτρα με βάση το GEGL και οι επιλογές εργαλείων έχουν τώρα συμπαγή τεχνοτροπία από προεπιλογή: καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο κάθετα και έχουν πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τροποποιητές είτε με αριστερό πάτημα, είτε με κύλιση του τροχού του ποντικιού:

Πίνακας 14.1. Αλληλεπίδραση με το γραφικό στοιχείο ρυθμιστικού

Συνδυασμός ποντικιού / κλειδιού

Ενέργεια

Αριστερό πάτημα

Αλλαγή της τιμής σε αυτό που βρίσκεται κάτω από τον δείκτη

Αριστερό πάτημα και μεταφορά

Αλλαγή της τιμής χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη αύξηση

Shift + Αριστερό πάτημα και μεταφορά, ή Δεξιό πάτημα και μεταφορά

Αλλαγή της τιμής χρησιμοποιώντας μικρότερη αύξηση

Ctrl + Αριστερό πάτημα και μεταφορά

Αλλαγή της τιμής χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη αύξηση

Μεσαίο πάτημα

Εισαγάγετε την κατάσταση αριθμητικής εισαγωγής, μην επιλέξετε την τιμή

Δεξιό πάτημα

Εισαγάγετε την κατάσταση αριθμητικής εισαγωγής, επιλέξετε την τιμή
Συμβουλή: Οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με αριστερό πάτημα ενεργοποιεί την κατάσταση αριθμητικής εισαγωγής.

Μόλις ορίσετε την τιμή περίπου, μπορείτε να την ρυθμίσετε ακριβώς χρησιμοποιώντας τα δύο μικρά κουμπιά βέλους στα δεξιά του ολισθητή.

Η περιοχή τιμών στην περιοχή του ολισθητή δουλεύει ως επεξεργαστής κειμένου: εκεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή ή να εισάγετε μια νέα τιμή άμεσα.

Για μερικές επιλογές, μπορείτε να μεταφέρετε τον δείκτη έξω από τον διάλογο εργαλείου. Παραδείγματος χάρη με τον ολισθητήρα μεγέθους, μπορείτε να πάρετε τη μέγιστη τιμή (10000) έτσι.

Ενέργειες τροχού κύλισης ποντικιού στον καμβά

Κατά τη χρήση εργαλείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό κύλισης του ποντικιού, σε συνδυασμό με διάφορους τροποποιητές, για να κάνετε χρήσιμα πράγματα με τις επιλογές εργαλείου του επιλεγμένου εργαλείου:

  • Alt + Τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αδιαφάνειας

  • Shift+Πρωτεύον + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αναλογίας διαστάσεων

  • Shift+Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση γωνίας

  • Πρωτεύον+Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση μεγέθους

  • Shift+Πρωτεύον+Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση απόστασης

Σημείωση: ο Πρωτεύων τροποποιητής είναι συνήθως το Ctrl, ή το Cmdανάλογα με το λειτουργικό σας.