4.6. Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας

When you need to find out information about your image, select ImageImage Properties from the image menu. The «Image Properties» dialog contains information about the image size, resolution, mode and much more.

Σχήμα 3.27. Διάλογος «Ιδιότητες εικόνας»

Διάλογος «Ιδιότητες εικόνας»