4.7. Αλλαγή κατάστασης

As with anything else, images come in different kinds and serve different purposes. Sometimes, a small size is important (for web sites) and at other times, retaining a high color depth (e.g., a family portrait) is what you want. GIMP can handle all of this, primarily by converting between three fundamental image modes, via ImageMode in the main menu. These three available modes are:

RGB: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση, που χρησιμοποιείται για υψηλής ποιότητας εικόνες και μπορεί να εμφανίσει εκατομμύρια χρωμάτων. Αυτή είναι επίσης η λειτουργία για τις περισσότερες από τις εργασίες εικόνας συμπεριλαμβάνοντας κλιμάκωση, περικοπή και ακόμα αναστροφή. Σε κατάσταση RGB, κάθε εικονοστοιχείο αποτελείται από τρία διαφορετικά συστατικά: R->κόκκινο, G->πράσινο, B->γαλάζιο. Καθένα από αυτά με τη σειρά του μπορεί να έχει τιμή έντασης μεταξύ 0-255. Αυτό που βλέπετε σε κάθε εικονοστοιχείο είναι ένας προσθετικός συνδυασμός αυτών των τριών συστατικών.

Από ευρετήριο: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συνήθως όταν το μέγεθος αρχείου είναι μια προϋπόθεση, ή όταν δουλεύετε με εικόνες με λίγα χρώματα. Εμπεριέχει τη χρήση ενός σταθερού αριθμού χρωμάτων (256 ή λιγότερα) για όλη την εικόνα για την αναπαράσταση των χρωμάτων. Από προεπιλογή, όταν αλλάζετε μια εικόνα σε εικόνα από παλέτα, το GIMP παράγει μια «άριστη παλέτα» για να αναπαραστήσει βέλτιστα την εικόνα σας.

Σχήμα 3.26. The «Convert Image to Indexed Colors» dialog

The «Convert Image to Indexed Colors» dialog

Όπως θα μπορούσατε να περιμένετε, αφού η απαιτούμενη πληροφορία για την αναπαράσταση του χρώματος σε κάθε εικονοστοιχείο είναι μικρότερη, το μέγεθος αρχείου είναι μικρότερο. Όμως, μερικές φορές, υπάρχουν επιλογές στα ποικίλα μενού που είναι απενεργοποιημένα για μη προφανή λόγο. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι το φίλτρο ή επιλογή δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν η εικόνα σας είναι στην τρέχουσα κατάσταση. Αλλάζοντας την κατάσταση σε RGB, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να λύσει αυτό το θέμα. Εάν η κατάσταση RGB δεν δουλεύει επίσης, ίσως η επιλογή που δοκιμάζετε απαιτεί η στρώση σας να έχει την ικανότητα να είναι διαφανής. Αυτό μπορεί να γίνει απλά με ΣτρώσηΔιαφάνειαΠροσθήκη καναλιού άλφα.

Γκρι κλίμακα: Οι εικόνες γκρι κλίμακας έχουν αποχρώσεις του γκρι. Αυτή η κατάσταση έχει μερικές ειδικές χρήσεις και παίρνει λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο σε μερικές μορφές, αλλά δεν συνιστάται για γενική χρήση καθώς η ανάγνωση δεν υποστηρίζεται από πολλές εφαρμογές.

Δεν υπάρχει ανάγκη για μετατροπή μιας εικόνας σε συγκεκριμένη κατάσταση πριν την αποθήκευση της στην προτιμώμενη μορφή, καθώς το GIMP είναι αρκετά έξυπνο για κατάλληλη εξαγωγή της εικόνας.