4.5. Περικοπή εικόνας

Σχήμα 3.22. Παράδειγμα εικόνας για περικοπή

Παράδειγμα εικόνας για περικοπή

Πηγαία εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για περικοπή

Εικόνα μετά την περικοπή


Υπάρχουν πολλοί λόγοι για περικοπή μιας εικόνας· για παράδειγμα, προσαρμογή μιας εικόνας για γέμισμα πλαισίου, αφαίρεση τμήματος του παρασκηνίου για έμφαση του θέματος, κλ. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για ενεργοποίηση του εργαλείο περικοπής. Κλικ το κουμπί στην εργαλειοθήκη, ή χρησιμοποιείστε ΕργαλείαΕργαλεία μετασχηματισμούΠερικοπή στο παράθυρο εικόνας. Αυτό αλλάζει το δρομέα και επιτρέπει κλικ και σύρσιμο ενός ορθογώνιου σχήματος. Το κουμπί στην εργαλειοθήκη είναι ο πολύ εύκολος τρόπος για να πάρετε οποιοδήποτε από τα εργαλεία.

Σχήμα 3.23. Επιλογή περιοχής για περικοπή

Επιλογή περιοχής για περικοπή

Κλικ μιας γωνίας της επιθυμητής περιοχής περικοπής και σύρτε το ποντίκι σας για να δημιουργήσετε το ορθογώνιο περικοπής. Δεν χρειάζεται να είσαστε ακριβής καθώς μπορείτε να αλλάξετε το ακριβές σχήμα του ορθογωνίου αργότερα.

Σχήμα 3.24. Διάλογος για περικοπή

Διάλογος για περικοπή
Crop tool options with the Fixed Aspect ratio option
Διάλογος για περικοπή
Crop rectangle with a fixed aspect ratio

Μετά την ολοκλήρωση του πατήματος και της κίνησης μεταφοράς, εμφανίζεται στον καμβά, ένα ορθογώνιο με ειδικές περιοχές. Καθώς μετακινείται ο δρομέας πάνω από τις διάφορες περιοχές της επιλεγμένης περιοχής περικοπής, ο δρομέας αλλάζει. Μπορείτε, έπειτα να μεταφέρετε τις γωνίες του ορθογωνίου ή τις άκρες για να αλλάξετε τις διαστάσεις της επιλεγμένης περιοχής. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, καθώς η περιοχή περικοπής αυξομειώνεται, οι διαστάσεις και η αναλογία εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης. Διπλοπατήστε μέσα στο ορθογώνιο ή πατήστε Εισαγωγή για να ολοκληρώσετε την περικοπή. Δείτε το Τμήμα 4.4, «Περικοπή» για περισσότερες πληροφορίες για την περικοπή στο GIMP.

If you would like to crop the image in a specific aspect ratio, such as a square, make sure the tool options are visible (WindowsDockable DialogsTool Options). In the Tool Options dockable, check the mark next to Fixed Aspect Ratio. Type the desired aspect ratio in the text field below, such as «1:1».

You also have buttons to change the aspect from landscape to portrait. After you set the aspect ratio, drag one of the corners of the crop rectangle to update it. The rectangle changes to the chosen ratio, and when you drag it should maintain that ratio.