7. Προσθήκη νέων πινέλων

[Σημείωση] Σημείωση

Υπάρχει μια γρήγορη μέθοδος προσθήκης νέου πινέλου: Τμήμα 9.2, «Γρήγορη δημιουργία πινέλου».

Για να προσθέσετε ένα νέο πινέλο, μετά από δημιουργία ή κατέβασμα, χρειάζεται να το αποθηκεύσετε σε μια μορφή που το GIMP μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το αρχείο πινέλου πρέπει να τοποθετηθεί στη διαδρομή αναζήτησης πινέλου του GIMP, έτσι ώστε το GIMP να μπορεί να το ευρετηριοποιήσει και να το εμφανίσει στο διάλογο πινέλων. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του Ανανέωση, που επαναευρετηριοποιεί τον κατάλογο των πινέλων. Το GIMP χρησιμοποιεί τρεις τύπους αρχείων για πινέλα:

GBR

Η μορφή .gbr ("gimp πινέλο") χρησιμοποιείται για συνηθισμένα και χρωματιστά πινέλα. Μπορείτε να μετατρέψετε πολλούς άλλους τύπους εικόνων συμπεριλαμβανόμενων πολλών πινέλων που χρησιμοποιούνται από άλλα προγράμματα, σε πινέλα στο GIMP, ανοίγοντας τα στο GIMP και αποθηκεύοντας τα με όνομα αρχείου που λήγει σε .gbr. Αυτό φέρνει ένα κουτί διαλόγου στο οποίο μπορείτε να ορίσετε το προκαθορισμένο διάκενο για το πινέλο. Μια πιο πλήρης περιγραφή του τύπου αρχείου GBR μπορείτε να βρείτε στο αρχείο gbr.txt στον κατάλογο devel-docs της πηγαίας διανομής του GIMP.

Σχήμα 7.17. Αποθήκευση ενός πινέλου .gbr

Αποθήκευση ενός πινέλου .gbr

GIH

Η μορφή .gih της ("εικόνας σωλήνα gimp") χρησιμοποιείται για κινούμενα πινέλα. Αυτά τα πινέλα κατασκευάζονται από εικόνες που περιέχουν πολλαπλές στρώσεις: κάθε στρώση μπορεί να περιέχει πολλαπλούς τύπος πινέλου, ταχτοποιημένους σε πλέγμα. Όταν αποθηκεύεται μια εικόνα ως αρχείο .gih, εμφανίζεται ένας διάλογος που σας επιτρέπει να περιγράψετε τη μορφή του πινέλου. Κοιτάξτε στο Το πλαίσιο διαλόγου GIH για περισσότερες πληροφορίες για το διάλογο. Η μορφή GIH είναι μάλλον περίπλοκη: μια πλήρης περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο αρχείο gih.txt στον κατάλογο devel-docs της πηγαίας έκδοσης του GIMP.

VBR

Η μορφή .vbr χρησιμοποιείται για παραμετρικά πινέλα, δηλαδή πινέλα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή πινέλου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για λήψη αρχείων σε αυτή τη μορφή.

MYB

Η μορφή .myb χρησιμοποιείται για πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου). Παρακαλούμε, δείτε το Τμήμα 3.11, «Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)» για περισσότερες πληροφορίες.

Για να καταστήσετε ένα πινέλο διαθέσιμο, τοποθετήστε το σε έναν από τους φακέλους στη διαδρομή αναζήτησης πινέλου του GIMP. Από προεπιλογή, η διαδρομή αναζήτησης πινέλου περιλαμβάνει δύο φακέλους, το φάκελο συστήματος, brushes, που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να μεταβάλλετε και το φάκελο brushes στο προσωπικό σας κατάλογο GIMP. Μπορείτε να προσθέσετε νέους φακέλους στη διαδρομή αναζήτησης πινέλου χρησιμοποιώντας τη σελίδα Φάκελοι πινέλου του διαλόγου προτιμήσεων. Οποιοδήποτε αρχείο GBR, GIH ή VBR συμπεριλαμβάνεται σε έναν κατάλογο της διαδρομής αναζήτησης πινέλου θα εμφανιστεί στο διάλογο πινέλων την επόμενη φορά που ξεκινάτε το GIMP ή μόλις πιέσετε το κουμπί Ανανέωση στο διάλογο πινέλων.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ένα νέο παραμετρικό πινέλο χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή πινέλου, αποθηκεύεται αυτόματα στον προσωπικό σας φάκελο brushes.

Υπάρχει ένας αριθμός ιστότοπων με φορτώσιμες συλλογές πινέλων του GIMP. Είναι προτιμότερο αντί για έναν κατάλογο συνδέσμων που σύντομα θα ξεπεραστούν ψάξτε με μια μηχανή αναζήτησης για «GIMP brushes». Υπάρχουν επίσης πολλές συλλογές πινέλων για άλλα προγράμματα με λειτουργικότητα βαφής. Μερικές μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πινέλα GIMP, μερικές απαιτούν ειδικές λειτουργικές μετατροπές και άλλες δεν μπορούν να μετατραπούν καθόλου. Οι πιο φανταχτεροί τύποι πινέλων ανήκουν στην τελευταία κατηγορία. Εάν χρειάζεται να μάθετε, κοιτάξτε γύρω στο διαδίκτυο κι αν δεν βρείτε τίποτα, ψάξτε για έναν ειδικό να ρωτήσετε.