9.2. Γρήγορη δημιουργία πινέλου

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να δημιουργήσετε ένα νέο πινέλο:

 1. Πρώτον, η γρήγορη προσωρινή μέθοδος. Έχετε μια περιοχή εικόνας από την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα πινέλο, που θα χρησιμοποιηθεί με ένα εργαλείο όπως μολύβι, αερογράφος κ.λπ. Επιλέξτε την με το ορθογώνιο (ή ελλειπτικό) εργαλείο επιλογής και μετά Αντιγράψτε αυτήν την επιλογή. Αμέσως μπορείτε να δείτε αυτό το αντίγραφο στην πρώτη θέση του Διαλόγου πινέλου και το όνομά του είναι «Πρόχειρο». Είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο.

  Αυτό το εργαλείο είναι προσωρινό: εξαφανίζεται όταν κλείνετε το GIMP. Μπορείτε να το κάνετε μόνιμο πατώντας το Διπλασιασμός αυτού του πινέλου στο τέλος του πίνακα πινέλων.

  Σχήμα 7.21. Η επιλογή γίνεται πινέλο μετά την αντιγραφή

  Η επιλογή γίνεται πινέλο μετά την αντιγραφή

 2. Η δεύτερη μέθοδος είναι πιο εξεζητημένη.

  Επιλέξτε ΑρχείοΝέο… από το μενού εικόνας.

  Ορίστε τα Πλάτος και Ύψος για παράδειγμα σε 30 εικονοστοιχεία.

  Στις Προχωρημένες επιλογές, ορίστε για παράδειγμα τον Χρωματικό διάστημα σε Κλίμακα του γκρι και ορίστε το Γέμισμα με σε Λευκό .

  Μεγεθύνετε τη νέα εικόνα για να την μεγαλώσετε και ζωγραφίστε επάνω της με ένα λευκό μολύβι.

  Επιλέξτε ΑρχείοΕξαγωγή ως… από το μενού εικόνας.

  Εξάγετε την εικόνα με μια επέκταση .gbr στον κατάλογο πινέλα στον προσωπικό σας φάκελο του GIMP. Η τοποθεσία αυτού του φακέλου εξαρτάται από το λειτουργικό σας σύστημα:

  • Linux: /home/user_name/.config/GIMP/2.10/

  • macOS: /Users/user_name/Library/Application Support/GIMP/2.10/

  • Windows: C:\Users\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\

  Στο Διάλογος πινέλων, πατήστε το πλήκτρο Ανανέωση πινέλων.

  Το πινέλο θα εμφανιστεί μεταξύ των άλλων πινέλων. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αμέσως χωρίς να επανεκκινήσετε το GIMP.

  Σχήμα 7.22. Βήματα δημιουργίας πινέλου

  Βήματα δημιουργίας πινέλου

  Δημιουργία εικόνας, αποθήκευση πινέλου

  Βήματα δημιουργίας πινέλου

  Ανανέωση πινέλων

  Βήματα δημιουργίας πινέλου

  Χρήση του πινέλου