6.25. Φάκελοι δεδομένων

Σχήμα 15.115. Προτιμήσεις: Φάκελοι πινέλου

Προτιμήσεις: Φάκελοι πινέλου

Το GIMP χρησιμοποιεί πολλούς τύπους πόρων – όπως πινέλα, μοτίβα, διαβαθμίσεις κλπ. – για τα οποία ένα βασικό σύνολο παρέχεται από το GIMP όταν εγκαθίσταται και άλλα μπορούν να δημιουργηθούν ή να μεταφορτωθούν από το χρήστη. Για κάθε τέτοιο τύπο πόρων, υπάρχει μια σελίδα προτίμησης που σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή αναζήτησης: το σύνολο των καταλόγων από τα οποία στοιχεία του εν λόγω τύπου φορτώνονται αυτόματα όταν ξεκινά το GIMP. Όλες αυτές οι σελίδες φαίνονται πάρα πολύ ίδιες: η σελίδα για τα πινέλα εμφανίζεται παραπάνω ως παράδειγμα.

Από προεπιλογή, η διαδρομή αναζήτησης περιέχει δύο φακέλους: ένα φάκελο συστήματος, όπου τοποθετούνται εγκαταστημένα στοιχεία μαζί με το GIMP και έναν προσωπικό φάκελο, μες τον προσωπικό σας κατάλογο GIMP, όπου στοιχεία που προστέθηκαν από εσάς πρέπει να τοποθετηθούν. Ο φάκελος του συστήματος δεν πρέπει να σημειωθεί ως εγγράψιμος και δεν θα πρέπει να δοκιμάσετε να μεταβάλετε το περιεχόμενο του. Ο προσωπικός φάκελος πρέπει να σημειωθεί ως εγγράψιμος ή θα είναι άχρηστος, επειδή δεν υπάρχει τίποτα μέσα του εκτός από το ότι τοποθείτε εκεί.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαδρομή αναζήτησης με τα πλήκτρα στο επάνω μέρος του διαλόγου.

Επιλογές

Επιλογή φακέλου

Με κλικ σε έναν από τους φακέλους της λίστας, επιλέγεται για οποιαδήποτε ενέργεια έπεται.

Προσθήκη/αντικατάσταση φακέλου

If you type the name of a folder in the entry space, or navigate to it using the file chooser button on the right, and then click the left button, this will replace the selected folder with the one you have specified. If nothing in the list is selected, the folder will be added to the list.

Το εικονίδιο στα αριστερά της περιοχής εισαγωγής κειμένου θα αλλάξει όταν ο φάκελος που έχετε καθορίσει δεν υπάρχει. Το GIMP δεν θα τον δημιουργήσει για εσάς, επομένως θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Ανάλογα με το θέμα εικονιδίου που χρησιμοποιείτε, το εικονίδιο που αναφέρεται παραπάνω θα αλλάξει από πράσινο σε κόκκινο ή από αντίχειρα προς τα πάνω σε αντίχειρα προς τα κάτω, για να σας ειδοποιήσει για έναν ανύπαρκτο φάκελο.

Μετακίνηση πάνω/κάτω

Με κλικ στα κουμπιά πάνω βέλους και κάτω βέλους, ο επιλεγμένος φάκελος θα αλλάξει στον επόμενο ή προηγούμενο στη λίστα. Αφού οι φάκελοι διαβάζονται με τη σειρά, χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά αλλάξτε την προτεραιότητα φόρτωσης των τοποθετημένων στοιχείων σε αυτούς τους φακέλους.

Διαγραφή φακέλου

Πατώντας το πλήκτρο εμφάνισης του κάδου απορριμμάτων ή το εικονίδιο Χ, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο θέμα εικονιδίου, ο επιλεγμένος φάκελος θα διαγραφεί από τον κατάλογο. Σημειώστε ότι ο ίδιος ο φάκελος δεν επηρεάζεται· απλά αφαιρείται από τη διαδρομή αναζήτησης. Διαγραφή του φακέλου συστήματος είναι προφανώς μια κακή ιδέα, αλλά τίποτα δεν σας εμποδίζει να το κάνετε.