2.2. Προσθήκη γραμματοσειρών

Για τις πιο αυθεντικές και σύγχρονες πληροφορίες για τις γραμματοσειρές στο GIMP, συμβουλευτείτε το «Fonts in GIMP 2.0» σελίδα [ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ GIMP] στον ιστότοπο του GIMP. Αυτή η ενότητα προσπαθεί να σας δώσει μια χρήσιμη επισκόπηση.

GIMP uses the FreeType 2 font engine to render fonts, and a system called Fontconfig to manage them. Any font in Fontconfig's font path is available in GIMP. In addition, any font which is located in GIMP's Font Folders is available in GIMP. Font Folders are set on the Fonts page in the Folders preferences. By default, there are two Font Folders: The system GIMP fonts folder (which you should not alter), and a fonts folder inside your personal GIMP directory. You can also add additional font folders if wanted.

FreeType 2 supports many common font file formats. You can also add modules to support other types of font files. See FREETYPE 2 [FREETYPE] for more information.

Linux. Σ' ένα σύστημα Linux, εάν η λειτουργία του Fontconfig οριστεί ως συνήθως, για να προσθέσετε μια νέα γραμματοσειρά χρειαζόσαστε απλά να τοποθετήσετε το αρχείο στον κατάλογο ~/.fonts. Αυτό θα κάνει τη γραμματοσειρά διαθέσιμη όχι μόνο στο GIMP, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρησιμοποιεί το Fontconfig. Εάν για κάποιο λόγο θέλετε η γραμματοσειρά να είναι διαθέσιμη μόνο στο GIMP, μπορείτε να την βάλετε στον υποκατάλογο fonts του προσωπικού σας καταλόγου GIMP, ή σε κάποια άλλη τοποθεσία στη διαδρομή αναζήτησης γραμματοσειρών. Οποιοδήποτε από τα δύο και να κάνετε, η γραμματοσειρά θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το GIMP. Εάν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε στο GIMP που ήδη τρέχει, πατήστε το κουμπί Ανανέωση στο Διάλογος γραμματοσειρών.

Windows. Ο πιο εύκολος τρόπος για εγκατάσταση μιας γραμματοσειράς είναι σέρνοντας το αρχείο σε έναν κατάλογο γραμματοσειρών και αφήστε το κέλυφος να κάνει τα μαγικά του. Εκτός και κάνατε κάτι δημιουργικό, είναι προφανώς στην προκαθορισμένη τοποθεσία C:\windows\fonts ή C:\winnt\fonts. Μερικές φορές, διπλοπατώντας σε μια γραμματοσειρά θα την εγκαταστήσει και θα την εμφανίσει· μερικές φορές, την εμφανίζει μόνο. Αυτή η μέθοδος θα κάνει τη γραμματοσειρά διαθέσιμη όχι μόνο στο GIMP, αλλά και σε άλλες εφαρμογές των Windows.

Mac OS X. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εγκαταστήσετε γραμματοσειρές στο σύστημα σας. Μπορείτε με σύρσιμο και απόθεση στο φάκελο «Fonts» του φακέλου «Libraries» του «Home Folder». Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Font Book, καλούμενο από διπλό κλικ του εικονιδίου του αρχείου γραμματοσειράς στον εξερευνητή. Μπορείτε να δείτε πώς φαίνονται οι γραμματοσειρές και να πατήσετε τις αγαπημένες σας, έτσι ώστε τα αρχεία τους να εγκατασταθούν στο σύστημα. Αυτές οι μέθοδοι θα κάνουν τις γραμματοσειρές διαθέσιμες σε όλες τις εφαρμογές και όχι μόνο στο GIMP. Εάν θέλετε όλοι οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γραμματοσειρές, σύρσιμο και απόθεση των γραμματοσειρών στο φάκελο «Fonts» του φακέλου «Libraries» του δίσκου Mac OS X™, ή στο φάκελο «Computer» στη Collection στήλη του Font Book.

In principle, GIMP can use any type of font on Windows that FreeType can handle; however, for fonts that Windows can't handle natively, you should install these fonts by placing the font files in the fonts folder inside your personal GIMP directory (see above). Windows support for different font file formats varies by the Windows version. Please ask in a Windows support forum in case of problems.

[Σημείωση] Σημείωση

Το GIMP χρησιμοποιεί το Fontconfig για να διαχειριστεί γραμματοσειρές στα Windows όπως και στο Linux. Οι πιο πάνω οδηγίες δουλεύουν επειδή το Fontconfig από προεπιλογή χρησιμοποιεί τον κατάλογο γραμματοσειρών των Windows δηλ., τις ίδιες γραμματοσειρές που χρησιμοποιούν τα Windows. Εάν για κάποιο λόγο το Fontconfig ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να βρείτε που να βάλετε τις γραμματοσειρές, έτσι ώστε το GIMP να μπορεί να τις βρει: Σε κάθε περίπτωση ο φάκελος fonts του προσωπικού σας καταλόγου GIMP θα πρέπει να δουλέψει.