5.7. Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο

Η εντολή Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο μετακινεί την εικόνα έτσι ώστε να είναι ακριβώς στο κέντρο του παραθύρου.

5.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΚεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+J.