5.7. Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο

Η εντολή Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο μετακινεί την εικόνα έτσι ώστε να είναι ακριβώς στο κέντρο του παραθύρου.

5.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewCenter Image in Window,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+J.