5. Το μενού «Προβολή»

5.1. Εισαγωγή στο μενού «Προβολή»

Σχήμα 16.42. Περιεχόμενα του μενού προβολή

Περιεχόμενα του μενού προβολή

Αυτή η ενότητα περιγράφει το μενού Προβολή, που περιέχει εντολές που επηρεάζουν την ορατότητα ή εμφάνιση της εικόνας και ποικίλων στοιχείων της διεπαφής.

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.