5.6. Αναστροφή & περιστροφή (0°)

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & περιστροφή (0°),

Σχήμα 16.45. Το υπομενού «Αναστροφή & περιστροφή»

Το υπομενού «Αναστροφή & περιστροφή»

Αυτές οι εντολές αλλάζουν μόνο την προβολή, όχι την ίδια την εικόνα. Εάν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα, πηγαίνετε στο: μενού Εικόνα - Μετασχηματισμός.

5.6.1. Επαναφορά αναστροφής & περιστροφής

Αυτή η εντολή επαναφέρει την προβολή της εικόνας στην αρχική της κατάσταση.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Επαναφορά αναστροφής & περιστροφής.

 • Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου !.

5.6.2. «Οριζόντια αναστροφή» και «Κατακόρυφη αναστροφή»

Αυτές οι εντολές αλλάζουν την προβολή αναποδογυρίζοντας την εικόνα οριζόντια ή κάθετα. Εάν μία από αυτές είναι ενεργοποιημένη, θα δείτε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την εντολή.

Ενεργοποίηση:

 • ΠροβολήΑναστροφή & περιστροφή (0°)Οριζόντια αναστροφή.

 • ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Κατακόρυφη αναστροφή.

5.6.3. Περιστροφή 15° δεξιόστροφα

Αυτή η εντολή περιστρέφει την προβολή της εικόνας κατά 15° δεξιόστροφα.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Περιστροφή 15° δεξιόστροφα.

5.6.4. Περιστροφή 15° αριστερόστροφα

Αυτή η εντολή περιστρέφει την προβολή της εικόνας κατά 15° αριστερόστροφα.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Περιστροφή 15° αριστερόστροφα.

5.6.5. Περιστροφή 90° δεξιόστροφα

Αυτή η εντολή περιστρέφει την προβολή της εικόνας κατά 15° δεξιόστροφα.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Περιστροφή 90° δεξιόστροφα.

5.6.6. Περιστροφή 90° αριστερόστροφα

Αυτή η εντολή περιστρέφει την προβολή της εικόνας κατά 90° αριστερόστροφα.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Περιστροφή 90° αριστερόστροφα.

5.6.7. Περιστροφή 180°

Αυτή η εντολή περιστρέφει την προβολή της εικόνας κατά 180°.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Περιστροφή 180°.

5.6.8. Άλλη γωνία περιστροφής…

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να ορίσετε την ακριβή γωνία περιστροφής για την προβολή. Μπορείτε να ορίσετε τη γωνία στο πεδίο αριθμητικής εισαγωγής ή να σύρετε τον δείκτη στον κύκλο στην επιθυμητή γωνία.

Ενεργοποίηση:

 • Από το μενού: ΠροβολήΑναστροφή & Περιστροφή (0°)Άλλη γωνία περιστροφής….

  Σχήμα 16.46. Ο διάλογος «Επιλογή γωνίας περιστροφής»

  Ο διάλογος «Επιλογή γωνίας περιστροφής»