8.25. Σύνθεση

8.25.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.180. Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Αποσυνθεμένη εικόνα (αποσύνθεση RGB)

Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Εφαρμογή «Σύνθεσης»


Αυτή η εντολή δημιουργεί μια εικόνα από πολλές εικόνες γκρι κλίμακας ή στρώσεις, π.χ. από εξαγμένα συστατικά RGB, HSV, κλ.π. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εικόνα από εικόνες γκρι κλίμακας ή στρώσεις που δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα.

8.25.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ColorsComponentsCompose…. It is enabled if your image is grayscale.

8.25.3. Επιλογές

Σχήμα 16.181. Επιλογές εντολής «Σύνθεση»

Επιλογές εντολής «Σύνθεση»

Σύνθεση καναλιών

Μπορείτε να επιλέξετε εκεί τον χρησιμοποιούμενο χρωματικό χώρο: RGB, HSV... Οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται στην εντολή Αποσύνθεση.

Αναπαράσταση καναλιού

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ποια στρώση ή εικόνα θα χρησιμοποιηθεί για κάθε κανάλι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, π.χ., για ανταλλαγή καναλιών χρώματος:

Σχήμα 16.182. Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αποσυνθεμένο σε στρώσεις

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αναπαράσταση εφαρμοσμένου καναλιού

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Σύνθετη εικόνα


Τιμή μάσκας: Αντί για επιλογή μιας στρώσης ή μιας εικόνας για δημιουργία καναλιού, μπορείτε να δώσετε στο κανάλι μια τιμή από 0 έως 255. Αλλά σημειώστε ότι τουλάχιστον ένα κανάλι πρέπει να διαμορφωθεί από μια στρώση ή εικόνα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές ρυθμίσεις στο Σύνθεση από ότι όταν χρησιμοποιούσατε το Αποσύνθεση, π.χ. μια εικόνα αποσυντίθεται σε RGB, έπειτα ανασυντίθεται στο LAB, θα σας δώσει ενδιαφέροντα εφέ χρώματος. Δοκιμάστε το!