8.26. Αποσύνθεση

8.26.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.183. Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Αρχική εικόνα

Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Εφαρμογή εντολής «Αποσύνθεση» (αποσύνθεση RGB) με ασημείωτο Αποσύνθεση σε στρώσεις.


Σχήμα 16.184. Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Αρχική εικόνα

Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Εφαρμογή εντολής «Αποσύνθεση» (απoσύνθεση RGB) με σημειωμένο Αποσύνθεση σε στρώσεις.


Αυτή η εντολή ξεχωρίζει τα κανάλια (RGB, HSV, CMYK, κλ.π.) μιας εικόνας σε ξεχωριστές εικόνες ή στρώσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.26.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ColorsComponentsDecompose….

8.26.3. Επιλογές

Σχήμα 16.185. Επιλογές εντολής «Αποσύνθεση»

Επιλογές εντολής «Αποσύνθεση»

Εξαγωγή καναλιών

Ακολουθήστε τις επιλογές που περιγράφονται με σημειωμένο Αποσύνθεση σε στρώσεις.

Χρωματικό πρότυπο
RGB

Με επιλεγμένο το RGB, δημιουργείται μια εικόνα στάθμης γκρι με τρεις στρώσεις (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και δύο κανάλια (γκρι και άλφα).

Αυτή η συνάρτηση είναι ενδιαφέρουσα όταν χρησιμοποιείται το εργαλείο κατωφλίου. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε λειτουργίες όπως αποκοπή, επικόλληση ή μετακίνηση επιλογών σε ένα μοναδικό κανάλι RBG. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξαγμένη στρώση γκρι κλίμακας ως επιλογή, ή μάσκα αποθηκεύοντας την σε ένα κανάλι (επιλέξτε ολόκληρο ή μέρος της στρώσης και, στη συνέχεια, ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι ).

RGBA

Με επιλεγμένο το RGBA, δημιουργείται μια εικόνα παρόμοια με την αποσύνθεση RGB με μια επιπρόσθετη άλφα στρώση γεμάτη με τις τιμές διαφανειών της πηγαίας εικόνας. Πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία είναι μαύρα και πλήρως αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι λευκά.

Άλφα

Αυτή η επιλογή εξάγει την αποθηκευμένη διαφάνεια εικόνας σε κανάλι άλφα στον διάλογο καναλιού σε ξεχωριστή εικόνα. Τα πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία είναι μαύρα, τα πλήρως αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι λευκά. Οι τόνοι του γκρι είναι ομαλές μεταπτώσεις της διαφάνειας στην πηγαία εικόνα.

HSV

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσεις γκρι κλίμακας, μια για την απόχρωση, μια για τον κορεσμό και μια για την τιμή.

Αν και η Απόχρωση είναι σε κλίμακα του γκρι, δεν αντιπροσωπεύει αποχρώσεις. Στον κύκλο χρώματος, λευκό και μαύρο είναι σημεία έναρξης και άφιξης και υπερτίθενται. Αναπαριστούν το κόκκινο χρώμα στην κορυφή του κύκλου. Στάθμες ενδιάμεσου γκρι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσες αποχρώσεις στον κύκλο: σκούρο γκρι σε πορτοκαλί, μεσαίο γκρι σε πράσινο και ανοιχτό γκρι σε ματζέντα.

Κορεσμός και Τιμή: Λευκό είναι μέγιστος κορεσμός (καθαρό χρώμα) και μέγιστη τιμή (πολύ φωτεινό). Μαύρο είναι ελάχιστος κορεσμός (άσπρο) και ελάχιστη τιμή (μαύρο).

HSL

Αυτή η επιλογή είναι παρόμοια με HSV. Αντί για Τιμή, η τρίτη στρώση περιέχει το συστατικό της εικόνας L.

CMYK

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει μια εικόνα σε τέσσερεις στρώσεις γκρι κλίμακας, μια για κίτρινο, μία για ματζέντα, μία για κυανό και μία μαύρη.

Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη για μεταφορά μιας εικόνας σε λογισμικά εκτύπωσης με δυνατότητες CMYK.

LAB

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσης γκρι κλίμακας, στρώση «L» για φωτεινότητα (Luminance), στρώση «A» για χρώματα μεταξύ πράσινου και κόκκινου, στρώση «B» για χρώματα μεταξύ γαλάζιου και κίτρινου.

Η αποσύνθεση LAB είναι ένα χρωματικό πρότυπο για την οικογένεια φωτεινότητα-χρώμα. Ένα κανάλι χρησιμοποιείται για τη φωτεινότητα, ενώ δύο άλλα κανάλια χρησιμοποιούνται για τα χρώματα. Το χρωματικό πρότυπο LAB χρησιμοποιείται από το Photoshop.

LCH

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσης γκρι κλίμακας, στρώση «L» για φωτεινότητα (Luminance), στρώση «C» για χρωματικότητα (Chroma) και στρώση «H» για την απόχρωση.

Η αποσύνθεση LCH είναι ένα χρωματικό πρότυπο της οικογένειας Λαμπρότητα (Luminance)-Χρώμα.

YCbCr ITU R470, YCbCr ITU R470 256, YCbCr ITU R709, YCbCr ITU R709 256

Στο GIMP υπάρχουν τέσσερις αποσυνθέσεις YCbCr με διαφορετικές τιμές. Κάθε επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσεις γκρι κλίμακας, μια στρώση για φωτεινότητα (Luminance) και δύο τις άλλες για το γαλάζιο και το κόκκινο.

Το χρωματικό πρότυπο YCbCr λέγεται επίσης YUV και χρησιμοποιείται τώρα για ψηφιακά βίντεο (αρχικά για αναλογικά βίντεο PAL). Βασίζεται στην ιδέα ότι το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στη φωτεινότητα (luminosity), δίπλα στα χρώματα. Η αποσύνθεση YCbCr χρησιμοποιεί έναν πίνακα μετασχηματισμού και οι διαφορετικές επιλογές είναι διαφορετικές τιμές που συνιστώνται από την ITU (διεθνή ένωση τηλεπικοινωνιών) και εφαρμόζονται στον πίνακα.

Αποσύνθεση στις στρώσεις

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, δημιουργείται μια νέα εικόνα γκρι κλίμακας, με κάθε στρώση να αναπαριστά ένα από τα κανάλια της επιλεγμένης κατάστασης. Εάν αυτή η επιλογή δεν σημειωθεί, κάθε κανάλι αντιπροσωπεύεται στην δικιά του εικόνα και είναι καθαρά ονομασμένο στη γραμμή ονόματος.

Προσκήνιο ως χρώμα καταχώρησης

Παράδειγμα 16.1. Σημεία περικοπής

Πηγή εικόνας

Κυανό συστατικό

Μαύρο συστατικό

(Ματζέντα και κίτρινα συστατικά παραλείπονται.)


Αυτή η επιλογή είναι για ειδικούς. Σχετίζεται με την εκτύπωση CMYK. Όταν σημειωθεί, κάθε εικονοστοιχείο του τρέχοντος χρώματος προσκηνίου θα είναι μαύρο σε κάθε συστατικό των αποσυνθεμένων εικόνων/στρώσεων. Αυτό σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ορατά σημάδια σε όλα τα κανάλια, δίνοντας χρήσιμη αναφορά για στοίχιση. Ένας λεπτός τυπωμένος μαύρος σταυρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στοίχισης των πλακών.