14.3. Explorador de fractals

14.3.1. Visió general

Figura 17.325. Exemple per al filtre Explorador de fractals

Exemple per al filtre Explorador de fractals

Aplicació del filtre «Explorador de fractals»


Amb aquest filtre podeu crear fractals i imatges multicolors properes al caos. Aquest filtre permet triar entre una col·lecció de predefinits que es poden ajustar fàcilment. En canvi, el filtre Fractal IFS permet canviar l'estructura fractal amb més detall, a costa de ser més complicat.

14.3.2. S'està iniciant l'Explorador de fractals

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponFractalsExplorador de fractals....

14.3.3. Opcions

Figura 17.326. Opcions del filtre «Explorador de fractals»

Opcions del filtre «Explorador de fractals»

La finestra de l'explorador de fractals conté dos panells: a l'esquerra el de la previsualització amb una funció d'ampliació; a la dreta s'hi troben les principals opcions organitzades en pestanyes: paràmetres, colors i fractals.

14.3.3.1. Previsualització
Previsualització en temps real

Desmarca la Previsualització en temps real si el vostre ordinador és lent. En aquest cas, es pot actualitzar la previsualització fent clic sobre el botó Redibuixa la previsualització.

Fent clic i arrossegant el punter del ratolí per sobre la previsualització, podreu dibuixar un rectangle que delimiti l'àrea que s'ampliarà.

Ampliació

Aquests botons permeten Ampliar o Reduir la previsualització. El botó Desfer retorna a l'estat anterior. El botó Refer reverteix l'últim Desfer.

14.3.3.2. Paràmetres

Aquesta pestanya conté paràmetres per ajustar el càlcul i seleccionar un tipus de fractal.

Paràmetres de la fractal

Aquests lliscadors i caselles d'entrada permeten establir l'extensió, la repetició i l'aspecte de la fractal.

Esquerra, Dreta, Capdamunt, Capdavall

Podeu seleccionar l'extensió de la fractal entre un mínim i un màxim, en la direcció horitzontal i/o vertical. Els valors van del -3.0 al 3.0.

Iteracions

Amb aquest paràmetre, es pot establir la iteració, la repetició i el detall de la fractal. Els valors van del 0.0 al 1000.0

CX, CY

Amb aquests paràmetres, es pot canviar l'aspecte de la fractal en la direcció horitzontal (X) i/o vertical (Y), excepte per als tipus Mandelbrot i Sierpinski.

Obre, Restableix, Desa

Amb aquests tres botons, podeu desar la vostra feina amb tots els seus paràmetres, obrir una fractal prèviament desada, o tornar a l'estat original abans de totes les modificacions.

Tipus de fractal

Ací podeu triar el tipus de fractal que vulgueu. Podeu escollir entre Mandelbrot, Julia, Barnsley 1, 2 o 3, Aranya, Guerrer, Lambda o Sierpinski.

14.3.3.3. Colors

Figura 17.327. Opcions del filtre «Explorador de fractals» (colors)

Opcions del filtre «Explorador de fractals» (colors)

Aquesta pestanya conté opcions per a configurar els colors de la fractal.

Nombre de colors

Nombre de colors

Aquest lliscador i les caselles d'entrada us permeten ajustar el nombre de colors per al fractal, entre 2 i 8192. Es mostra una paleta amb aquests colors en la part inferior de la pestanya. En realitat, és un degradat entre els colors de la fractal: podeu canviar els colors amb les opcions «Densitat del color» i «Funció del color». Els colors de la fractal no depenen dels colors de la imatge original. També podeu utilitzar una imatge blanca per crear fractals.

Utilitza el suavitzat loglog

Si aquesta opció està marcada, els efectes de banda se suavitzaran.

Figura 17.328. Exemple del suavitzat «loglog»

Exemple del suavitzat «loglog»

Densitat del color

Vermell, Verd, Blau

Aquests tres lliscadors i les seves caselles de text permeten ajustar la intensitat de cada un dels tres canals de color. Els valors van del 0.0 al 1.0.

Funció del color

Per als canals de color, Vermell, Verd i Blau, podeu seleccionar com es tractaran els colors:

Sinus

Les variacions del color es modularan segons la funció sinus.

Cosinus

Les densitats del color es modularan segons la funció cosinus.

Cap

Les densitats del color variaran linealment.

Inversió

Si marqueu aquesta opció, els valors de la funció s'invertiran.

Mode color

Aquestes opcions us permeten establir des d'on s'han de prendre els valors del color.

Com s'especifica a sobre

Els valors del color es treuen de la configuració Densitat del color.

Aplica el degradat actual a la imatge final

Els colors utilitzats seran els del degradat actiu. Podeu seleccionar un altre degradat fent clic al botó que mostra el degradat actiu del moment.

14.3.3.4. Fractals

Figura 17.329. Mostra de fractals de l'«Explorador de fractals»

Mostra de fractals de l'«Explorador de fractals»

Aquesta pestanya conté una llista de fractals amb els paràmetres que podeu utilitzar com a model i ajustar-lo. Per seleccionar-ne un podeu fer doble clic o un clic al nom i després prémer Aplica.

El botó Actualitza us permet actualitzar la llista si heu desat el vostre treball (vegeu la pestanya Paràmetres). Podeu eliminar una fractal de la llista fent clic a Suprimeix.