8.60. Καυτό…

8.60.1. Επισκόπηση

Αυτή η εντολή εντοπίζει και τροποποιεί εικονοστοιχεία που ίσως προκαλούν πρόβλημα όταν εμφανίζονται σε οθόνες τηλεόρασης PAL ή NTSC.

8.60.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsHot….

Αυτή η εντολή δουλεύει μόνο σε εικόνες σε κατάσταση RGB και μόνο εάν η ενεργή στρώση δεν έχει κανάλι άλφα. Αλλιώς η εντολή είναι ανενεργή.

8.60.3. Επιλογές

Σχήμα 16.244. Επιλογές «Καυτό»

Επιλογές «Καυτό»

Κατάσταση

Πρέπει να διαλέξετε την κατάσταση τηλεόρασης: PAL ή NTSC.

Ενέργεια

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των καυτών εικονοστοιχείων.

  • Μείωση λαμπρότητας (Luminance)

  • Μείωση κορεσμού

  • Μαύρισμα: αυτό θα μετατρέψει καυτά εικονοστοιχεία σε μαύρα.

Δημιουργία νέας στρώσης

Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, η εργασία θα εκτελεστεί σε μια νέα στρώση αντί για την ενεργή στρώση.