8.59. Càlid…

8.59.1. Resum

This command identifies and modifies pixels which might cause problems when displayed on PAL or NTSC TV screens.

8.59.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under ColorsHot….

Aquesta ordre només funciona en imatges en mode RGB, i només si la capa activa no té un canal alfa. En cas contrari, l'ordre està inhabilitada.

8.59.3. Opcions

Figura 16.263. Opcions del filtre «Càlid»

Opcions del filtre «Càlid»

Mode

Podeu seleccionar el mode de TV: PAL o NTSC.

Acció

Here you can select the method used to remove hot pixels.

  • Reduce Luminance

  • Redueix la saturació

  • Ennegreix: això canvia els píxels calents a negre.

Crea una nova capa

When this option is checked, work is performed on a new layer instead of the active layer.