8.59. Απόσπασμα RGB

Αυτό το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρούνται οι τιμές των εικονοστοιχείων RGB εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Τις περισσότερες φορές αυτό το φίλτρο φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα, εάν έχετε τόσο το χαμηλό όσο και το υψηλό όριο μεταξύ 0 και 1. Ωστόσο, μπορείτε να επιτύχετε μερικά ωραία εφέ όταν επιλέγετε ένα υψηλό κοντά στο 0 και ένα χαμηλό μεγαλύτερο από 1.

8.59.1. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsRGB Clip….

8.59.2. Επιλογές

Σχήμα 16.243. Διάλογος φίλτρου αποσπάσματος RGB

Διάλογος φίλτρου αποσπάσματος RGB

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Περικοπή χαμηλών τιμών επιπέδων

Όταν είναι επιλεγμένο, οι χαμηλές τιμές εικονοστοιχείων θα περικοπούν.

Χαμηλό όριο

Θα οριστούν τιμές εικονοστοιχείων χαμηλότερες από αυτό το όριο.

Περικοπή υψηλών τιμών εικονοστοιχείων

Όταν είναι επιλεγμένο, οι υψηλές τιμές εικονοστοιχείων θα περικοπούν.

Υψηλό όριο

Θα οριστούν τιμές εικονοστοιχείων υψηλότερες από αυτό το όριο.

Τύπος εισαγωγής, Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση και Προβολή διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».