15.2. Image Map

Οι ευαίσθητες εικόνες ιστού χρησιμοποιούνται συχνά για να πάρετε μερικά εφέ, όταν καθορισμένες περιοχές ενεργοποιούνται από τον δείκτη. Προφανώς το πιο χρησιμοποιούμενο αποτέλεσμα είναι η δυναμική σύνδεση σε μια άλλη ιστοσελίδα, όταν μία από τις ευαίσθητες περιοχές πατηθεί. Αυτό το «φίλτρο» σας επιτρέπει να σχεδιάσετε εύκολα ευαίσθητες περιοχές μες την εικόνα. Τα λογισμικά σχεδίασης ιστοτόπων έχουν αυτό ως πρότυπη λειτουργία. Στο GIMP μπορείτε να το κάνετε με παρόμοιο τρόπο.

15.2.1. Επισκόπηση

Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να σχεδιάσετε γραφικά και φιλικά όλες τις περιοχές που θέλετε να οριοθετήσετε πάνω από την εμφανιζόμενη εικόνα σας. Παίρνετε το σχετικό τμήμα των ετικετών html που πρέπει να συγχωνευτεί στη σωστή θέση του κώδικα html της σελίδας σας. Μπορείτε να καθορίσετε μερικές ενέργειες συνδεμένες με αυτές τις περιοχές επίσης.

Αυτό είναι ένα σύνθετο εργαλείο που δεν περιγράφεται ολότελα εδώ (δουλεύει σχεδόν όπως οι κατασκευαστές ιστοσελίδων προσφέρουν αυτή τη λειτουργία). Όμως θέλουμε να περιγράψουμε εδώ μερικούς από τους πιο πρόσφατους χειρισμούς. Εάν θέλετε, μπορείτε να βρείτε μια πιο πλήρη περιγραφή σε βαθιά γνώση του GIMP με το σύνδεσμο [ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ02].

15.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersWebImage Map….

Το παράθυρο είναι μικρό, αλλά μπορείτε να το μεγεθύνετε. Οι κύριες χρήσιμες περιοχές είναι:

  • ολότελα στα αριστερά είναι κάθετα εμφανιζόμενες εικόνες, μια για κατεύθυνση, τρεις για κλήση εργαλείων για δημιουργία περιοχών ποικίλου σχήματος, ένα για επεξεργασία ιδιοτήτων ζωνών και τελικά ένα για σβήσιμο επιλεγμένης ζώνης· μπορείτε να καλέσετε αυτές τις συναρτήσεις με το μενού απεικόνισης,

  • απλά στα δεξιά είναι η περιοχή σας εργασίας, όπου μπορείτε να σχεδιάσετε όλες τις περιοχές σχημάτων που θέλετε με τα σχετικά εργαλεία,

  • στα δεξιά εμφανίζεται ένα σύνολο κάθετης εικόνας· η χρήση του προφανής αλλά μια αναδυόμενη βοήθεια σας δίνει μερικές πληροφορίες για κάθε λειτουργία,

  • τελικά, στα δεξιά είναι μια περιοχή εμφάνισης, ως λίστα ιδιοτήτων των δημιουργημένων περιοχών. Με κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας επιλέγει αυτόματα το αντίστοιχο σχήμα στην περιοχή εργασίας,

15.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.392. Image Map filter options

Image Map filter options

Image map window


15.2.3.1. Η γραμμή Μενού

The menu bar is similar to the main menu, only a few menus or menu entries are different:

Αρχείο
Αποθήκευση· αποθήκευση ως

Αντίθετα με τα άλλα φίλτρα, αυτό το πρόσθετο δεν κάνει εικόνα αλλά αρχείο κειμένου. Έτσι πρέπει να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας σε μορφή κειμένου.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Με ΠροβολήΠηγή μπορείτε να προεπισκοπήσετε αυτό το περιεχόμενο αρχείου κειμένου.

Άνοιγμα, άνοιγμα πρόσφατου

Στο πρόσθετο μπορείτε να ανοίξετε το αποθηκευμένο αρχείο κειμένου. Οι καθορισμένες περιοχές στο αρχείο σας θα φορτωθούν και θα εμφανιστούν· εάν η εμφανιζόμενη εικόνα δεν είναι η αρχική ή διαφορετικού μεγέθους, το GIMP θα σας ζητήσει να προσαρμόσετε την κλίμακα.

Επεξεργασία
Επεξεργασία πληροφοριών περιοχής

Σχήμα 17.393. Editing an image map area

Editing an image map area

Στο διάλογο ρυθμίσεων μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες περιοχής της επιλεγμένης περιοχής. Αυτός ο διάλογος θα αναδυθεί αυτόματα όποτε δημιουργείτε μια νέα περιοχή.

Προβολή

Αυτό το μενού σας προσφέρει ειδικές λειτουργίες:

Λίστα περιοχής

Εδώ μπορείτε να κρύψετε ή να εμφανίσετε την περιοχή επιλογής.

Πηγή

Εδώ βλέπετε τα ακατέργαστα δεδομένα όπως θα πρέπει να τα αποθηκεύσετε ή να τα διαβάσετε από αρχείο.

Χρώμα· γκρι κλίμακα

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση εικόνας εδώ και να δουλέψετε με εμφάνιση γκρι κλίμακας.

Απεικόνιση

Θα χρησιμοποιήσετε σπάνια αυτό το μενού, αφού μπορείτε πιο απλά να προσπελάσετε τα εργαλεία επιλογής με κλικ στα εικονίδια στα αριστερά της περιοχής εργασίας.

Βέλος

Το βέλος εδώ αντιπροσωπεύει το εργαλείο μετακίνησης. Όταν ενεργοποιημένο εργαλείο επιλέγεται, μπορείτε να διαλέξετε και να μετακινήσετε μια περιοχή στην εικόνα.

Με ένα πολύγωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βέλος για να μετακινήσετε ένα από τα κόκκινα σημεία. Δεξί κλικ σε ένα τμήμα μεταξύ των δύο κόκκινων σημείων για άνοιγμα ενός αναδυόμενου μενού που προσφέρει, με πολλά άλλα, τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα νέο σημείο. Με δεξί κλικ σε κόκκινο σημείο, μπορείτε να το αφαιρέσετε.

Ορθογώνιο, κύκλος, πολύγωνο

Αυτά τα εργαλεία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε περιοχές ποικίλου σχήματος: κλικ στην εικόνα, μετακίνηση του δείκτη και κλικ ξανά.

Επεξεργασία πληροφοριών χάρτη

Σχήμα 17.394. Editing the image map data

Editing the image map data

Με αυτόν τον απλό διάλογο μπορείτε να εισάγετε μερικά στοιχεία, που θα γραφτούν στο τελικό αρχείο εξόδου, είτε ως σχόλια (συγγραφέας, περιγραφή) ή ως τιμές γνωρισμάτων των ετικετών HTML (όνομα εικόνας, τίτλος, προεπιλεγμένο URL).

Εργαλεία

Με το μενού «εργαλεία» μπορείτε να δημιουργήσετε οδηγούς και ακόμα ορθογώνιες περιοχές κανονικά χωροθετημένες.

Πλέγμα· ρυθμίσεις πλέγματος

Σχήμα 17.395. Επιλογές πλέγματος

Επιλογές πλέγματος

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το πλέγμα εικόνας ή να διαμορφώσετε μερικές ιδιότητες πλέγματος.

Χρήση οδηγών GIMP, δημιουργία οδηγών

Οι γραμμές πλέγματος δημιουργούνται στο περίγραμμα της εικόνας αλλά μπορούν να μετακινηθούν ολόγυρα με κλικ στα κόκκινα τετράγωνα σε κάθε γραμμή, κάτι παρόμοιο με τις γραμμές οδηγού του GIMP. Χρησιμοποιώντας τους οδηγούς μπορείτε να δημιουργήσετε ενεργά ορθογώνια στην εικόνα.

Δημιουργία οδηγών

Σχήμα 17.396. Επιλογές οδηγού

Επιλογές οδηγού

Επιλογές του οδηγού


Αντί για δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων για επιλογή των ενεργών περιοχών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα ορθογωνίων, που ο καθένας τους αντιπροσωπεύει μια ενεργή περιοχή, πατώντας στο «Δημιουργία οδηγών». Στο αναδυόμενο μενού ορίζετε το πλάτος και το ύψος των ορθογωνίων, την απόσταση μεταξύ τους, τον αριθμό των γραμμών και στηλών και το ανώτερο και αριστερό αρχικό σημείο του πίνακα. Όλες οι μετρήσεις είναι σε εικονοστοιχεία. Εάν δεν ικανοποιείστε με το αποτέλεσμα, μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε ορθογώνιο μετακινώντας τα κόκκινα τετράγωνα ως συνήθως.

15.2.3.2. Η γραμμή εργαλείων

Οι περισσότερες είσοδοι έχουν συντομεύσεις για κάποιες λειτουργίες που ήδη περιγράφηκαν. Εξαιρέσεις:

Μετακίνηση μπροστά· αποστολή πίσω

Εδώ μπορείτε να μετακινήσετε μια είσοδο περιοχής στον πυθμένα («μετακίνηση μπροστά») ή την κορυφή («αποστολή πίσω») της λίστας περιοχής.

15.2.3.3. Η περιοχή εργασίας

Σχήμα 17.397. Η περιοχή εργασίας

Η περιοχή εργασίας

In the main area of the image map window, on the left side, you will find your working area where you can draw all the shapes areas you want with the relevant tools.

Δίπλα στην περιοχή εργασίας υπάρχουν κάθετα εμφανιζόμενες εικόνες, μια για κατεύθυνση, τρεις για κλήσεις εργαλείων για δημιουργία περιοχές ποικίλου σχήματος, μία για επεξεργασία ιδιοτήτων ζώνης και τελικά μία για σβήσιμο επιλεγμένης ζώνης· Μπορείτε να καλέσετε αυτές τις λειτουργίες με το μενού απεικόνισης επίσης.

[Προσοχή] Προσοχή

Σημειώστε ότι οι περιοχές δεν θα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται.

15.2.3.4. Η περιοχή επιλογής

Στα δεξιά είναι η περιοχή εμφάνισης, ως μια λίστα ιδιοτήτων των δημιουργημένων περιοχών. Κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας επιλέγει αυτόματα το αντίστοιχο σχήμα στην περιοχή εργασίας, έπειτα μπορείτε να το τροποποιήσετε.

Δίπλα στην εμφάνιση είναι ένα σύνολο κάθετης εικόνας· η χρήση του είναι προφανής, αλλά μια αναδυόμενη βοήθεια σας δίνει μερικές πληροφορίες για κάθε λειτουργία.

Δυστυχώς, τα σύμβολα βελών για μετακίνηση εισόδου εικόνας πάνω ή κάτω δεν λειτουργούν εδώ. Αλλά φυσικά εάν αποφύγατε προσεκτικά τη δημιουργία αλληλεπικαλυπτόμενων περιοχών, τότε δεν χρειαζόσαστε καθόλου αυτές τις λειτουργίες.