8.48. Ματόμυαλο (Retinex)

8.48.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.219. Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Ματόμυαλο (Retinex)». Σημειώστε νέες λεπτομέρειες στην πάνω δεξιά γωνία.


Το ματόμυαλο (Retinex) βελτιώνει την οπτική απόδοση μιας εικόνας όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καλές. Ενώ το μάτι μας μπορεί να δει χρώματα σωστά όταν το φως είναι χαμηλό, οι κάμερες και οι βιντεοκάμερες δεν το αποδίδουν τόσο σωστά. Ο αλγόριθμος MSRCR (πολλαπλή κλιμάκωση ματόμυαλου με αποκατάσταση χρώματος), που είναι η βάση του φίλτρου ματόμυαλου, εμπνέεται από βιολογικούς μηχανισμούς του ματιού για να προσαρμόσει τον εαυτό του σε αυτές τις συνθήκες. Το ματόμυαλο αντιστοιχεί στο μάτι (αμφιβληστροειδής) + μυαλό (φλοιός).

Besides digital photography, the Retinex algorithm is also used to make the information in astronomical photos visible and, in medicine, detect poorly visible structures in X-rays or scans.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.48.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingRetinex….

8.48.3. Επιλογές

Σχήμα 16.220. Επιλογές φίλτρου «Ματόμυαλο (Retinex)»

Επιλογές φίλτρου «Ματόμυαλο (Retinex)»

These options call for notions that only mathematicians and imagery engineers can understand. In actual practice, the user has to grope about for the best setting. However, the following explanations should help out the experienced GIMP user.

Στάθμη

Ακολουθούν τα όσα γράφει ο συγγραφέας του πρόσθετου στον ιστότοπό του [ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΜΑΤΟΜΥΑΛΟΥ]: «Για να χαρακτηριστούν οι χρωματικές μεταβολές και η πηγή φωτός, γίνεται μια διαφορά στην ένταση μεταξύ των αποκρίσεων των (γκαουσιανών) φίλτρων σε διαφορετικές κλίμακες. Αυτές οι παράμετροι σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τον τρόπο κατανομής των τιμών μεταξύ της ελάχιστης τιμής κλίμακας (σίγμα 2,0) και της μέγιστης (σίγμα ίσο με το μέγεθος της εικόνας)».

Ομοιόμορφο

Το ομοιόμορφο τείνει να αντιμετωπίσει περιοχές χαμηλής και υψηλής έντασης εξίσου.

Χαμηλό

Ως πρακτικός κανόνας, το χαμηλό «φουντώνει» τις περιοχές χαμηλής έντασης στην εικόνα.

Υψηλό

Το υψηλό τείνει να «σκεπάσει» τις περιοχές χαμηλότερης έντασης για χάρη καλύτερης απόδοσης των καθαρότερων περιοχών της εικόνας.

Κλίμακα

Προσδιορίζει το βάθος της κλίμακας ματόμυαλου (Retinex). Ελάχιστη τιμή είναι 16, μια τιμή που παρέχει χοντρικά, μη εξευγενισμένο φιλτράρισμα. Η μέγιστη τιμή είναι 250. Η βέλτιστη και προεπιλεγμένη τιμή είναι 240.

Διαίρεση κλίμακας

Προσδιορίζει τον αριθμό επαναλήψεων στο φίλτρο πολυκλίμακας ματόμυαλου (Retinex). Η ελάχιστη απαιτούμενη και η προτεινόμενη τιμή είναι τρία. Μόνο μία ή δύο υποδιαιρέσεις κλίμακας αφαιρούν την όψη πολυκλίμακας και επιστρέφουν σε φιλτράρισμα ματόμυαλου μονής κλίμακας. Μια υπερβολικά υψηλή τιμή τείνει να εισάγει θόρυβο στην εικόνα.

Δυναμικό

Καθώς ο αλγόριθμος MSR τείνει να κάνει την εικόνα πιο φωτεινή, αυτός ο ολισθητής επιτρέπει τη ρύθμιση μόλυνσης κορεσμού χρώματος γύρω από το νέο μέσο όρο χρώματος. Υψηλότερη τιμή σημαίνει λιγότερο κορεσμό χρώματος. Αυτή είναι βέβαια η παράμετρος που θέλετε να προσαρμόσετε για βέλτιστα αποτελέσματα, επειδή το αποτέλεσμά της εξαρτάται πολύ από την εικόνα.