8.48. Retinex

8.48.1. Descripció general

Figura 16.222. Exemple de «Retinex»

Exemple de «Retinex»

Imatge original

Exemple de «Retinex»

S'ha aplicat el filtre «Retinex». Observeu detalls nous al cantó superior dret.


Retinex millora la representació visual d'una imatge quan les condicions d'il·luminació no són bones. Si bé els ulls poden veure els colors correctament quan hi ha poca llum, les càmeres i videocàmeres no poden gestionar-ho bé. L'algoritme MSRCR (MultiScale Retinex with Restoration Color), que està en l'arrel del filtre Retinex, s'inspira en els mecanismes biològics dels ulls per a adaptar-se a aquestes condicions. Retinex significa retina + còrtex.

A més a més de la fotografia digital, l'algoritme Retinex s'utilitza per a fer visible la informació en fotografies astronòmiques, i detectar en medicina estructures poc visibles en raigs X o escàners.

[Nota] Nota

Aquesta ordre només funciona amb imatges RGB. Si la imatge és en escala de grisos o indexada, l'entrada del menú està desactivada.

8.48.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingRetinex….

8.48.3. Opcions

Figura 16.223. Opcions del filtre «Retinex»

Opcions del filtre «Retinex»

Aquestes opcions demanen nocions que només matemàtics i enginyers d'imatgeria poden entendre. A la pràctica real, l'usuari ha de buscar informació per a obtenir el millor ajust. Tot i això, les explicacions següents haurien d'ajudar a l'usuari experimentat del GIMP.

Nivell

Això és el que l'autor del connector escriu al seu lloc [PLUGIN-RETINEX]: «Per caracteritzar les variacions de color i llum, es fa una diferència d'intensitat entre les respostes del filtre (gaussià) a diferents escales. Aquests paràmetres permeten especificar com assignar valors entre el valor d'escala mínima (sigma 2.0) i màxima (sigma igual a la mida de la imatge)».

Uniforme

La constant tendeix a tractar per igual les dues zones d'intensitat baixa i alta.

Baix

Per regla general, baix «fa brillar» les zones de menys intensitat de la imatge.

Alt

Alt tendeix a «recobrir» les zones de menys intensitat afavorint un millor renderitzat de les zones més clares de la imatge.

Escala

Determina la profunditat de l'escala Retinex. El valor mínim és de 16, un valor que proporciona un filtratge gros sense refinar. El valor màxim és de 250. El valor òptim i per defecte és de 240.

Divisió d'escala

Determina el nombre d'iteracions en el filtre Retinex de la multiescala. El mínim requerit i el valor recomanat és tres. Amb només una o dues divisions d'escala elimina l'aspecte multiescala i retorna a un filtratge Retinex d'escala única. Un valor massa alt tendeix a introduir soroll a la imatge.

Dinàmica

Com que l'algoritme MSR tendeix a aclarir la imatge, aquest lliscador permet ajustar la contaminació per saturació del color al voltant del nou color mitjà. Un valor més alt significa menys saturació. Definitivament, aquest és el paràmetre que voleu ajustar per a obtenir resultats òptims, perquè el seu efecte depèn molt de la imatge.