8.53. Ομαλή παλέτα

8.53.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.229. Παράδειγμα για φίλτρο «Ομαλή παλέτα»

Παράδειγμα για φίλτρο «Ομαλή παλέτα»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «Ομαλή παλέτα»

Εφαρμογή φίλτρου «Ομαλή παλέτα»


Δημιουργεί μια ραβδωτή παλέτα από χρώματα στην ενεργή στρώση ή επιλογή. Ο κύριος σκοπός αυτού του φίλτρου είναι η δημιουργία χρωματολογίων για χρήση με το φίλτρο Φλόγα.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.53.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsInfoSmooth Palette.

8.53.3. Επιλογές

Σχήμα 16.230. Επιλογές «Ομαλής παλέτας»

Επιλογές «Ομαλής παλέτας»

Ρυθμίσεις παραμέτρων

Μπορείτε να ορίσετε τις διαστάσεις παλέτας για Πλάτος και Ύψος. Οι διαστάσεις συνδέονται όταν η αλυσίδα δεν είναι σπασμένη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μονάδα.

Βάθος αναζήτησης

Αύξηση βάθους αναζήτησης (1-1024) θα καταλήξει σε περισσότερες αποχρώσεις στην παλέτα.