8.6. Sobel

8.6.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.166. Esimerkki Sobel-suotimen lisäämisestä

Esimerkki Sobel-suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki Sobel-suotimen lisäämisestä

Sobel suodin lisätty


Sobelin suodin havaitsee pysty- ja vaakasuoria reunoja erikseen skaalatusta kuvasta. Värikuvat muutetaan RGB-skaalatuiksi kuviksi. Tuloksena saadaan läpinäkyvä kuva, jossa on mustia linjoja ja hieman muitakin värejä, kuten Laplace-suotimellakin.

8.6.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectSobel….

8.6.3. Asetukset

Kuva 17.167. Sobel-suotimen asetukset

Sobel-suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Horizontal

Muodostaa lähes pystysuoria reunoja.

Vertical

Muodostaa lähes vaakasuoria reunoja.

Keep sign

Tämä asetus antaa sinun asettaa, kuinka suodin tulee toimimaan, jos olet valinnut käytettäväksi vain yhden suunnan: luodaan tasainen kohokuva kuoppineen.