8.6. Sobel

8.6.1. Panoràmica

Figura 17.166. Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Aplicació del filtre «Sobel»


El filtre Sobel detecta per separat vores horitzontals i verticals en una imatge a escala de grisos. Les imatges en color es converteixen a escala de grisos. Com amb el filtre Laplace, el resultat és una imatge transparent amb línies més negres i algunes restes de color.

8.6.2. Activació del filtre

Es pot accedir al filtre a través de FiltresDetecció de voresSobel….

8.6.3. Opcions

Figura 17.167. Opcions del filtre Sobel

Opcions del filtre Sobel

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Horitzontal

Fa vores gairebé horitzontals.

Vertical

Fa vores gairebé verticals.

Manté el signe

Aquesta opció permet definir com funciona el filtre si només s'ha triat una adreça d'ús: es crearà una imatge a escala de grisos i amb relleu.