5.7. Mosaiikki

5.7.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.67. Esimerkki Mosaiikki suodattimen käytöstä

Esimerkki ”Mosaiikki” suodattimen käytöstä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Mosaiikki” suodattimen käytöstä

Mosaiikki suodatin käytettynä


Se leikkaa aktiivisen kerroksen tai valinnan moniin neliöihin tai polygoneihin, jotka ovat hieman kohotettu ja erotettu liitoksilla, näyttäen näin mosaiikilta.

5.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsMosaic….

5.7.3. Asetukset

Kuva 17.68. Mosaiikki suodattimen asetukset

”Mosaiikki” suodattimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Tile geometry

Tämä asetus on itsestäänselvä:

Neliöt

Not exactly squares, but 4 edges

Kuusikulmiot

6 särmää (hexa =6)

Octagons

8 edges (octa = 8)

Kolmiot

3 särmää (tri = 3)

Laattojen koko

Average diameter of each tile (in pixels). Slider and input box allow you to set the size of tile surface (2-1000).

Laattojen korkeus

Se on tiilen reuna. Arvo on valaistun reunan leveys pikseleinä.

Laattojen siisteys

Kun arvo on 1, suurin osa laatoista ovat samankokoisia. Arvolla 0, koko on satunnainen ja voi johtaa muotojen vaihteluun.

Tile color variation

Jokaisella laatalla on vain yksi väri. Joten värien määrä on on pienempi verrattuna alkuperäiseen kuvaan. Tässä voit nostaa värien määrää hieman.

Värin keskiarvoistus

Kun tämä asetus ei ole valittuna, kuvan piirros voidaan tunnistaa laattojen sisällä. Valittuna laattojen värit ovat keskiarvoistettu yhteen väriin.

Rough tile surface

Tämä asetus saa laatat näyttämään kuoppaisilta.

Allow splitting tiles

Tämä asetus halkaisee laatat kohdissa, joissa on useita värejä ja antaa näin paremman värisiirtymän sekä enemmän yksityiskohtia näissä alueissa.

Laattojen väli

Se on laattojen välissä oleva leveys.

Joints/Light color

Tiles are lit with the foreground color of the toolbox, and shadow is colored with the background color. Joins have the background color. You can change these colors using the color buttons or the color pickers on the right.

Valon suunta

By default light comes from the upper left corner (135°). You can change this direction from 0 to 360.

Antialiasing

Tämä asetus vähentää reunojen rosoista pintaa.

Random seed

Filter effect is done at random. You can change seed.