5.7. Mosaic

5.7.1. Visió general

Figura 17.67. Exemple d'aplicació del filtre «Mosaic»

Exemple d'aplicació del filtre «Mosaic»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Mosaic»

Aplicació del filtre «Mosaic»


Talla la capa o selecció activa en molts quadrats o polígons, que són lleugerament elevats i separats per juntes, donant l'aspecte d'un mosaic.

5.7.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresDistorsionsMosaic....

5.7.3. Opcions

Figura 17.68. Opcions del filtre «Mosaic»

Opcions del filtre «Mosaic»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Geometria de la tessel·la

En aquesta opció no cal explicació:

Quadrats

No exactament quadrats, sinó 4 vores

Hexàgons

6 vores (hexa = 6)

Octàgons

8 vores (octa = 8)

Triangles

3 vores (tri = 3)

Mida de la tessel·la

Diàmetre mitjà de cada tessel·la (en píxels). El lliscador i el quadre d'entrada permeten establir la mida de la superfície de les tessel·les (2-1000).

Alçada de la tessel·la

És el vorell, el relleu de les tessel·les. El valor representa l'amplada, en píxels, de la vora il·luminada.

Regularitat de les tessel·les

Quan es posa a 1, la majoria de les tessel·les tenen la mateixa mida. Amb un valor de 0, la mida es determina a l'atzar, i pot provocar variacions en la forma.

Variació del color de les tessel·les

Cada tessel·la té un sol color, i el nombre de colors de la imatge es redueix en comparació amb la imatge original. Amb aquesta opció es pot incrementar una mica el nombre de colors.

Mitjana de color

Quan aquesta opció no està marcada, el traçat de la imatge pot ser reconegut dins de les tessel·les. Quan està marcada, els colors de les tessel·les fan mitjana en un sol color.

Superfície rugosa de les tessel·les

Amb aquesta opció la superfície de la tessel·la es veu picada.

Permet tallar les tessel·les

Aquesta opció divideix les tessel·les en àrees amb molts colors, permetent una millor gradació del color i més detalls en aquestes àrees.

Espaiat de la tessel·la

És la mida de la junta entre les tessel·les.

Juntures/Color de la llum

Les tessel·les s'il·luminen amb el color de primer pla de la caixa d'eines i l'ombra s'acoloreix amb el color de fons. Les unions tenen el color de fons. Podeu canviar aquests colors utilitzant els botons de color o els selectors de color de la dreta.

Direcció de la llum

Per defecte, la llum ve del cantó superior esquerra (135°). Es pot canviar aquesta direcció de 0 a 360.

Antialiàsing

Aquesta opció redueix l'aspecte dentat que puguin tenir les vores.

Llavor aleatòria

L'efecte del filtre es fa a l'atzar. Podeu canviar la llavor.