5.7. Μωσαϊκό

5.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.67. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «μωσαϊκό»

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «μωσαϊκό»

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «μωσαϊκό»

Εφαρμογή φίλτρου «μωσαϊκό»


Αποκόπτει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε πολλά τετράγωνα ή πολύγωνα που είναι ελαφρά ανυψωμένα και ξεχωρισμένα από ενώσεις, δίνοντας έτσι μια όψη μωσαϊκού.

5.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsMosaic….

5.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.68. Επιλογές φίλτρου «μωσαϊκού»

Επιλογές φίλτρου «μωσαϊκού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Γεωμετρία παράθεσης

Αυτή η επιλογή είναι αυτονόητη:

Τετράγωνα

Όχι ακριβώς τετράγωνα, αλλά 4 άκρα

Εξάγωνα

6 ακμές

Οκτάγωνα

8 ή 4 ακμές (octa = 8)

Τρίγωνα

3 ακμές

Μέγεθος παράθεσης

Μέση διάμετρος κάθε παράθεσης (σε εικονοστοιχεία). Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου σας επιτρέπουν να ορίσετε το μέγεθος της επιφάνειας παράθεσης (2-1000).

Ύψος παράθεσης

Αυτό είναι το άκρο, ανάγλυφου παραθέσεων. Τιμή είναι το πλάτος του κυριολεκτικού περιγράμματος σε εικονοστοιχεία.

Τάξη παράθεσης

Όταν ορίζεται σε 1, τα περισσότερα παραθέματα έχουν το ίδιο μέγεθος. Με τιμή 0, το μέγεθος καθορίζεται τυχαία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραλλαγή σχήματος.

Παραλλαγή χρώματος παράθεσης

Κάθε παράθεση έχει μόνο ένα χρώμα. Έτσι ο αριθμός των χρωμάτων μειώνεται, συγκρινόμενος με την αρχική εικόνα. Εδώ μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των χρωμάτων λίγο.

Μέσος όρος χρώματος

Όταν αυτή η επιλογή είναι ασημείωτη, το σχέδιο της εικόνας μπορεί να αναγνωριστεί μέσα στις παραθέσεις. Όταν σημειωθεί, τα χρώματα μέσα στις παραθέσεις είναι ο μέσος όρος σε ένα μοναδικό χρώμα.

Άγρια επιφάνεια παράθεσης

Με αυτήν την επιλογή παράθεσης η επιφάνεια φαίνεται κοίλη.

Να επιτρέπεται η διαίρεση των παραθέσεων

Αυτή η επιλογή διαιρεί τις παραθέσεις σε περιοχές με πολλά χρώματα και έτσι επιτρέπει μια καλύτερη χρωματική κλιμάκωση και περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτές τις περιοχές.

Διάκενο παράθεσης

Αυτό είναι το πλάτος της ένωσης μεταξύ παραθέσεων.

Συνδέσεις/Χρώμα φωτός

Τα πλακίδια φωτίζονται με το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης και η σκιά χρωματίζεται με το χρώμα παρασκηνίου. Οι ενώσεις έχουν το χρώμα παρασκηνίου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα χρώματα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα χρωμάτων ή τους επιλογείς χρώματος στα δεξιά.

Κατεύθυνση φωτός

Από προεπιλογή το φως έρχεται από την πάνω αριστερή γωνία (135°). Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την κατεύθυνση από 0 μέχρι 360.

Εξομάλυνση

Αυτή η επιλογή μειώνει τη βαθμιαία όψη που μπορεί να έχουν τα περιγράμματα.

Τυχαία σπορά

Το εφέ φίλτρου γίνεται τυχαία. Μπορείτε να αλλάξετε σπόρο.