6.26. Yhdistä kuva (flatten image)

Yhdistä kuva komento yhdistää kaikki kuvan tasot yhdeksi tasoksi, ilman alphakanavaa. Kun kuva on yhdistetty, sillä on sama ulkoasu kuin aikaisemminkin. Erona on kaiken kuvan sisällön oleminen yhdellä tasolla ilman läpinäkyvyyttä. Jos alkuperäisessä kuvassa on alueita, jotka ovat läpinäkyviä kaikissa tasoissa, taustaväri on näkyvä.

Tämä toiminto tekee merkittäviä muutoksia kuvan rakenteeseen. Se on tavallisesti tarpeellista ainoastaan kun haluat tallentaa kuvan muotoon, joka ei tue läpinäkyvyyden tasoja (alphakanava).

6.26.1. Komennon aktivointi

  • You can access this command from the main menu through ImageFlatten Image.