6.25. Yhdistä näkyvät tasot

Yhdistä näkyvät tasot komento yhdistää näkyvät tasot yhdeksi tasoksi. Näkyvät tasot on merkitty tasot valintaikkunassa silmä kuvakkeella.

[Huomaa] Huomaa

Tällä komennolla alkuperäiset näkyvät tasot katoavat. Uusi näkyvästä komennolla uusi taso luodaan pinon päällimmäiseksi ja alkuperäiset näkyvät tasot pysyvät paikallaan.

6.25.1. Komennon aktivointi

  • You can access this command from the main menu through ImageMerge Visible Layers…,

  • tai käyttämällä pikanäppäinyhdistelmää Ctrl+M.

6.25.2. Kuvaus tasojen yhdistämisasetukset valintaikunnasta

Kuva 16.72. Tasojen yhdistämisasetukset valintaikkuna

”Tasojen yhdistämisasetukset” valintaikkuna

Lopullinen, yhdistetty taso pitää olla:

Näkyvät tasot on merkitty silmä kuvakkeella tasot valintaikkunassa.

  • Laajennetaan tarvittaessa: Lopullinen taso on tarpeeksi iso pitääkseen sisällään kaikki yhdistetyt tasot. Huomioi, että taso GIMP ohjelmassa voi olla suurempi kuin kuva.

  • Leikattu kuvaan: Lopullinen taso on samankokoinen kuin kuva. Muista, että tasot GIMP ohjelmassa voivat olla kuvaa suurempia. Jokainen taso kuvassa, jotka ovat kuvaa suurempia leikataan tässä valinnassa.

  • Leikattu alimmalle tasolle: Lopullinen taso on samankokoinen kuin pohjataso. Jos pohjataso on pienempi kuin jotkut näkyvistä tasoista, lopullista tasoa leikataan pohjatason kokoon ja asentoon sopivaksi.

Yhdistä vain nykyisen tasoryhmän sisällä

Tämä itsestään selvä valinta otetaan käyttöön kun tasoryhmä on olemassa.

Poista näkymättömät tasot

Kun tämä valinta on raksitettuna, näkymättömät tasot poistetaan tasopinosta.

Kuva 16.73. Yhdistä näkyvät tasot esimerkki

”Yhdistä näkyvät tasot” esimerkki

Kolme tasoa; kaksi näkyvää

”Yhdistä näkyvät tasot” esimerkki

Poista näkymättömät tasot valinta poistettu

”Yhdistä näkyvät tasot” esimerkki

Poista näkymättömät tasot valittuna