6.27. Kohdista näkyvät tasot...

Kohdista näkyvät tasot komennolla voit hyvin tarkasti asetella näkyviä tasoja (merkittynä silmä kuvakkeella). Tämän tasoinen tarkkuus on erityisen hyödyllistä kun työskentelet animaatioiden kanssa, joilla usein on useita pieniä tasoja. Kohdista näkyvät tasot napsauttaminen esittää valintaikkunan, joka antaa sinun valita miten tasojen tulisi olla aseteltu.

[Huomaa] Huomaa

GIMP 1.2 versiossa oletuspohja kohdistamiselle oli ylin näkyvä taso pinossa. GIMP 2 versiossa pohja kohdistamiselle on kankaan reuna. Voit yhä kohdistaa kuvan pohjatasoon pinossa, vaikka se olisi näkymätön, raksittamalla käytä (näkymätöntä) pohjatasoa pohjana kohdan valintaikkunassa.

Kuva 16.84. Esimerkkikuva tason kohdistamisesta

Esimerkkikuva tason kohdistamisesta

The example image contains four layers on a large (150×150 pixel) canvas. The red square is 10×10 pixels, the green rectangle is 10×20 pixels and the yellow rectangle is 20×10 pixels. The background layer (blue, 100×100 pixels) will not be affected by the command, since the Ignore lower layer option has been checked on the dialog. Note that the layers in the image seem to have a different order than their actual order in the stack because of their positions on the canvas. The yellow layer is the top layer in the image and the second one in the stack.


6.27.1. Komennon aktivointi

 • Löydät tämän komennon kuvan valikkopalkista kuvakohdista näkyvät tasot. Tähän ei ole oletus pikanäppäintä. Jos kuvassa on vain yksi taso, GIMP ilmoittaa sinulle, että tasoja pitää olla enemmän, jotta komento voidaan toteuttaa.

Kuva 16.85. Ei tarpeeksi tasoja ilmoitus

”Ei tarpeeksi tasoja” ilmoitus

6.27.2. Kuvaus kohdista näkyvät tasot valintaikkunasta

Kuva 16.86. Kohdista näkyvät tasot valintaikkuna

”Kohdista näkyvät tasot” valintaikkuna

Vaakatyyli; pystytyyli

Nämä valinnat kontrolloivat miten tasoja tulisi liikuttaa suhteessa toisiinsa. Voit valita:

 • Ei mitään: vaaka- ja pysty asemaan ei tehdä muutoksia.

 • Kerää: Näkyvät tasot kohdennetaan kankaalla niin, että kohdennuksen määrittävätvaakaperusta and pystyperusta valinnat. Jos valitset vaakaperustan oikea reuna, tasoja voi kadota kankaalta. Voit palauttaa ne suurentamalla kankaan kokoa. Jos raksitat käytä (näkymätöntä) pohjatasoa perustana valinnan, tasot kohdennetaan pohjatason vasempaan yläreunaan.

  Kuva 16.87. Vaakatyyli kerää kohdistaminen (kankaan reunalle)

  Vaakatyyli ”kerää” kohdistaminen (kankaan reunalle)

  Alkuperäinen kuva tasopinolla

  Vaakatyyli ”kerää” kohdistaminen (kankaan reunalle)

  Tasot on siirretty vaakatyylissä niin, että niiden vasemmat reunat ovat kohdistettuina kankaan vasemman reunan kanssa.


  Kuva 16.88. Vaakatyyli kerää kohdistaminen (pohjatasoon)

  Vaakatyyli ”kerää” kohdistaminen (pohjatasoon)

  Alkuperäinen kuva tasopinolla

  Vaakatyyli ”kerää” kohdistaminen (pohjatasoon)

  Tasot on siirretty vaakatyylissä niin, että niiden vasemmat reunat ovat kohdistettuina pohjatason vasemman reunan kanssa.


 • Täytä (vasemmalta oikealle) ; täytä (ylhäältä alas): Näkyvät tasot kohdistetaan kankaan kanssa valitsemasi reunan mukaan vaakaperusta tai pystyperusta. Tasot järjestetään säännöllisesti, jotta ne eivät mene päällekkäin toistensa kanssa. Ylin taso sijoitetaan vasemmanpuoleiseen (tai ylimpään) paikkaan kuvassa. Pohjataso pinossa sijoitetaan oikeanpuoleiseen (tai alimmaiseen) paikkaan kuvassa. Muut tasot sijoitetaan säännöllisesti näiden kahden tason väliin. Jos Käytä (näkymätöntä) pohjatasoa pohjana on raksitettuna, tasot kohdistetaan pohjatason kanssa.

  Kuva 16.89. Vaakatyyli täytä kohdistaminen (kangas)

  Vaakatyyli ”täytä” kohdistaminen (kangas)

  Alkuperäinen kuva tasopinolla

  Vaakatyyli ”täytä” kohdistaminen (kangas)

  Vaakatyyli täytä kohdistaminen, vasemmalta oikealle, käytä (näkymätöntä) pohjatasoa pohjana valinta ei raksitettuna. Ylätaso pinossa, vihreä, sijoitetaan vasempaan reunaan. Pohjataso pinossa, punainen, sijoitetaan oikealle ja keltainen taso näiden kahden väliin.


  Kuva 16.90. Vaakatyyli täytä kohdistaminen (alin taso)

  Vaakatyyli ”täytä” kohdistaminen (alin taso)

  Alkuperäinen kuva tasopinolla

  Vaakatyyli ”täytä” kohdistaminen (alin taso)

  Samat parametrit kuin edellisessä esimerkissä, mutta alin (sininen) taso perustana.


 • Täytä (oikealta vasemmalle); täytä (alhaalta ylös): Nämä asetukset toimivat samalla tavalla kuin yllä kuvatussa, mutta täyttö tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.

  Kuva 16.91. Pystytyyli täytä kohdistaminen (pohjataso)

  Pystytyyli ”täytä” kohdistaminen (pohjataso)

  Alkuperäinen kuva tasopinolla

  Pystytyyli ”täytä” kohdistaminen (pohjataso)

  Pystytyyli täytä kohdistaminen, alhaalta ylös, pohjataso perustana.


  Kuvassa täytyy olla vähintään kolme näkyvää tasoa, jotta voit käyttää täytä valintaa.