5.14. Näytä tason rajat

Näytä tason rajat komento ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä keltaisen pisteviivan, joka ympäröi tasoa kuvaikkunassa. Pisteviiva on oikeasti näkyvä vain kun taso on pienempi kuin kuvaikkuna. Kun taso on saman kokoinen kuin kuvaikkuna, tasorajan peittää kuvaraja.

Aseta tason rajojen oletus Kuvaikkuna ulkoasu ikkunasta.

5.14.1. Komennon aktivointi

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Layer Boundary.