4.10. NL-suodin

4.10.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.47. Esimerkki NL-suotimelle

Esimerkki NL-suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki NL-suotimelle

NL-suodin lisätty


NL tarkoittaa Epälineaarista. Se on johdettu Unix pnmnlfilt ohjelmasta. Se liittyy tasoitukseen, pilkkujen poistamiseen ja terävöittämisen parantamisen toimintoihin. Se työstää koko kerrosta, eikä pelkästään valintaa.

This is something of a swiss army knife filter. It has 3 distinct operating modes. In all of the modes each pixel in the image is examined and processed according to it and its surrounding pixels values. Rather than using 9 pixels in a 3×3 block, it uses a hexagonal block whose size can be set with the Radius option.

4.10.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceNL Filter….

The filter does not work if the active layer has an alpha channel. Then the menu entry is disabled.

4.10.3. Asetukset

Kuva 17.48. NL-suotimen asetukset

”NL-suotimen” asetukset

Esikatselu

Kun tämä on valittu, niin parametriasetuksen tulokset näytetään interaktiivisesti esikatselussa.

Suodin

The Operating Mode is described below.

Alfa

Säätää suotimen lisättävää määrää. Kelpaava alue on 0.00-1.00. Tämän arvon tarkka merkitys riippuu valitusta toimintatilasta. Huomioi, että tämä parametri liittyy, mutta ei ole sama asia kuin alfa parametri, jota käytetään pnmnlfilt ohjelmassa.

Säde

Controls the size of the effective sampling region around each pixel. The range of this value is 0.33-1.00, where 0.33 means just the pixel itself (and thus the filter will have no effect), and 1.00 means all pixels in the 3×3 grid are sampled.

4.10.4. Toimintatilat

Tämä suodin voi suorittaa useita erillisiä toimintoja:

Alfalohkotettu keskiarvo

Keskimmäisen pikselin arvo korvataan 7 kuusikulmion keskiarvolla, mutta nämä 7 arvoa järjestetään koon mukaan ja huippu sekä pohja Alfan osuudet 7:stä jätetään pois keskiarvosta. Tämä viittaa siihen, että Alfan arvo 0.0 antaa samantapaisen ulostulon kuin normaali konvoluutio (toisin sanoen keskimääräinen tai tasoittava suodin), jossa Säde määrittää suotimen vahvuuden. Hyvä arvo aloittaa hienovarainen suodattaminen on Alfa = 0.0, Säde = 0.55. Räikeämmän tehosteen saamiseksi kokeile Alfa = 0.0 ja Säde = 1.0.

Alfan arvo 1.0 saa aikaan, että 7:n kuusikulmion keskiarvoa käytetään korvaamaan keskimmäisen pikselin arvo. Tämänkaltainen suodin on hyvä poistamaan pop tai yksittäisen pikselin kohinaa kuvasta levittämättä sitä tai hankaamatta kuvan ominaisuuksia. Säde parametrin harkittu käyttö hienosäätää suodattamista.

Keskitason arvot Alfalle antavat tehosteita, jotka ovat jossain tasoittavan ja "pop"-kohinan vähennyksen välillä. Hienovaraiseen suodattamiseen yritä aloittaa arvoilla Alfa = 0.8, Säde = 0.6. Räikeämmän tehosteen saamiseksi kokeile Alfa = 1.0, Säde = 1.0.

Ihanteellinen arvio

Tämän tyylinen suodin lisää tasoitussuotimen mukautuvasti kuvaan. Jokaista pikseliä kohden lasketaan ympäröivien kuusikulmien arvojen vaihtelu ja käytettävän tasoituksen määrä tehdään kääntäen verrannollisesti siihen. Ideana on, että jos vaihtelu on pientä, niin se johtuu kohinasta kuvassa ja vastaavasti suuri vaihtelu johtuu halutuista kuvan ominaisuuksista. Kuten yleensä Säde parametri säätää tehokasta sädettä, mutta on suositeltavaa jättää säde arvojen 0.8 ja 1.0 välille, että vaihtelun laskemisella on merkitystä. Alfa parametri asettaa kohinan kynnyksen, jonka yli tasoitus tehdään. Tämä tarkoittaa, että pienet Alfan arvot antavat hienovaraisimmat suodattamisen tehosteet, kun taas suurilla arvoilla on tapana tasoittaa kaikki halutun tehosteen osia. Tämän tyylinen suodin toimii parhaiten kiertävän kohinan poistamiseen sekä bittikartasta että värikuvista.

Reunanparannus

Tämä on päinvastainen tyyppi suotimelle verrattuna tasoitussuotimeen. Se parantaa reunoja. Alfa parametri säätää reunanparannuksen määrää hienovaraisesta (0.1) räikeään (0.9). Säde parametri säätää tehokasta sädettä kuten yleensä, mutta hyödylliset arvot ovat 0.5 ja 0.9 välillä. Yritä aloittaa arvoilla Alfa = 0.3, Säde = 0.8.

4.10.4.1. Yhdistelmäkäyttö

Useita toimintatiloja voidaan käyttää yhtä toisensa jälkeen saadakseen halutun tuloksen. Esimerkiksi yksivärisen epätarkan kuvan muuttamisessa harmaasävyiseksi voisit kokeilla vain yhtä tai kahta tasoitussuotimen syötettä, jonka jälkeen syöttäisit ihanteellisen arviosuotimen ja lopuksi hienovaraista reunanparannusta. Huomioi, että reunanparannuksen käyttäminen on todennäköisesti hyödyllistä vain yhden epälineaarisen suotimen jälkeen (alfalohkotettu keskiarvo tai ihanteellinen arviosuodin), koska reunanparannus on tasoituksen täysi vastakohta.

Vähentääksesi värin kvantisoinnin kohinaa kuvasta (toisin sanoen .gif tiedostojen muuttaminen takaisin 24-bittisiksi tiedostoiksi) voit yrittää syötettä ihanteellisella arviosuotimella (Alfa = 0.2, Säde = 1.0), keskiarvosuotimen syötettä (Alfa = 1.0, Säde = 0.55) ja mahdollisesti syötettä reunanparannussuotimella. Useat syötteet ihanteellisella arviosuotimella laskevilla Alfan arvoilla ovat paljon tehokkaampia kuin yksi syöte isolla Alfa arvolla. Kuten yleensä silloin tapahtuu vaihtokauppaa suodattamisen tehokkuuden ja yksityiskohtien menettämisen välillä. Kokeilu on suotavaa.