12.3. Lisää reunus

12.3.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.246. Esimerkki Lisää reunus suodattimesta

Esimerkki ”Lisää reunus” suodattimesta

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Lisää reunus” suodattimesta

Reunus lisätty


Tämä suodatin tekee juuri mitä nimi kertoo: se lisää reunusn reunusn kuvalle. Voit määrittää reunusn paksuuden ja värin. Reunuksen neljä sivua ovat väritetty eri sävyillä, jotta kuva näyttää olevan koholla.

Kuvaa suurentaa reunusn koko, sen päälle ei maalata.

12.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDecorAdd Border….

12.3.3. Asetukset

Kuva 17.247. Lisää reunus asetukset

”Lisää reunus” asetukset

Reunuksen X koko, Reunuksen Y koko

Here you can select the thickness of the added border, in pixels. X size (left and right) and Y size (top and bottom) may be different. Maximum is 250 pixels.

Reunuksen väri

Painamalla tätä nappia ilmestyy värin valintadialogi, joka antaa sinun valita keskiarvo reunuksen värin (katso alla, Delta arvo värillä).

Delta arvo värillä

Tämä asetus tekee reunusten sivuista erisävyiset ja siksi kuva näyttää kohotetulta. Todellinen kunkin reunuksen väri on laskettu jokaisesta värikomponentista punaisesta, vihreästä ja sinisestä[11] keskiarvoReunuksen väri seuraavasti (tuloksena olevat arvot alle 0 on asetettu nollaksi, arvot yli 255 ovat asetettu 255):

  • Yläsävy = Reunuksen väri + Delta

  • Oikeasävy = Reunuksen väri - ½ Delta

  • Alasävy = Reunuksen väri - Delta

  • Vasen sävy = Reunuksen väri + ½ Delta

Kuva 17.248. Delta esimerkit

Delta esimerkit

Lisää reunus suodatin käytettynä Delta arvolla 25, sitten 75, 125, 175, ja 225.


Esimerkki: oletusväri on sininen (38,31,207), oletusdelta on 25. Jokaisen reunuksen sävyt ovat: ylä: (38,31,207) + (25,25,25) = (63,56,232), oikea: (38,31,207) + (-13,-13,-13) = (25,18,194), jne.