12.3. Προσθήκη περιγράμματος

12.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.247. Παράδειγμα για φίλτρο «προσθήκη περιγράμματος»

Παράδειγμα για φίλτρο «προσθήκη περιγράμματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «προσθήκη περιγράμματος»

Προσθήκη περιγράμματος


Αυτό το φίλτρο κάνει ακριβώς ότι λέει το όνομα του: προσθέτει ένα περίγραμμα στην εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε το πάχος του περιγράμματος καθώς και το χρώμα. Οι τέσσερις πλευρές του περιγράμματος χρωματίζονται με διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι ώστε η περιοχή εικόνας να εμφανιστεί ανυψωμένη.

Η εικόνα θα μεγεθυνθεί από το μέγεθος περιγράμματος, δεν θα βαφτεί από πάνω.

12.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorAdd Border….

12.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.248. Επιλογές «προσθήκης περιγράμματος»

Επιλογές «προσθήκης περιγράμματος»

Μέγεθος περιγράμματος Χ, Μέγεθος περιγράμματος Υ

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το πάχος του προστιθέμενου περιγράμματος, σε εικονοστοιχεία. Μέγεθος Χ (αριστερά και δεξιά) και μέγεθος Υ (πάνω και κάτω) μπορεί να διαφέρουν. Μέγιστο είναι 250 εικονοστοιχεία.

Χρώμα περιγράμματος

Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται ο διάλογος επιλογέα χρώματος που σας επιτρέπει να διαλέξετε ένα «μέσο»χρώμα περιγράμματος (δείτε παρακάτω, τιμή δέλτα στο χρώμα).

Τιμή δέλτα σε χρώμα

Αυτή η επιλογή κάνει τις πλευρές του περιγράμματος να χρωματίζονται με διαφορετικές αποχρώσεις κι έτσι η εικόνα φαίνεται ανυψωμένη. Το πραγματικό χρώμα της αντίστοιχης πλευράς περιγράμματος υπολογίζεται για κάθε χρωματικό συστατικό κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο[11] από το «μέσο»χρώμα περιγράμματος ως εξής (τελικές τιμές μικρότερες από 0 ορίζονται σε 0, τιμές μεγαλύτερες από 255 ορίζονται στο 255):

  • Άνω απόχρωση = χρώμα περιγράμματος + δέλτα

  • Δεξιά απόχρωση = χρώμα περιγράμματος - δια 12 δέλτα

  • Κάτω απόχρωση = χρώμα περιγράμματος - δέλτα

  • Δεξιά απόχρωση = χρώμα περιγράμματος - δια 12 δέλτα

Σχήμα 17.249. Παραδείγματα δέλτα

Παραδείγματα δέλτα

Εφαρμογή φίλτρου«προσθήκη περιγράμματος» με τιμή δέλτα 25, έπειτα 75, 125, 175 και 225.


Παράδειγμα: το προεπιλεγμένο χρώμα είναι γαλάζιο (38,31,207), προεπιλεγμένο δέλτα είναι 25. Έτσι οι αποχρώσεις των περιγραμμάτων είναι: πάνω: (38,31,207) + (25,25,25) = (63,56,232), δεξιά: (38,31,207) + (-13, -13, -13) = (25,18,194), κλ.