11.11. Vaateta

11.11.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.215. Esimerkki vaatetuksesta

Esimerkki vaatetuksesta

Vaateta suodin lisätty (valinnassa)


Vaateta komento on skripti, joka lisää vaatemaisen kuvioinnin valitulle alueelle tai alfalle.

If the image is in indexed colors, this menu entry is disabled.

Tämä tehoste saadaan aikaan seuraavilla vaiheilla:

  1. Create an image in the same size as the original image, or selection or region in alpha if it is given, then add a layer to this image filled with white and noisified strongly.

  2. Jäljennä kerros viimeksi lisätystä kerroksesta ja aseta ylemmän kerroksen tila Monista.

  3. Apply Gaussian blur in different directions, horizontally on the lower layer by the given parameter Blur X as the radius, and vertically on the upper layer with Blur Y.

  4. Merge these two layers into an image and make its contrast expanded as possibly, then slightly noisify again on this working image.

  5. Finally do bump map on the original image by the working image with parameters Azimuth, Elevation, and Depth.

11.11.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticClothify….

11.11.3. Asetukset

Kuva 17.216. Vaateta suotimen asetukset

”Vaateta” suotimen asetukset

Azimuth, Elevation, and Depth come from Bump Map filter.

Sumenna X, Sumenna Y

Nämä parametrit pidentävät kuvioinnin kuituja, pystysuoraan Sumenna X toimesta ja vaakasuoraan Sumenna Y toimesta. Arvo on väliltä 3 ja 100.

Atsimuutti

Atsimuutti liukusäädin hallitsee laakereita, joista valo tulee kompassin pisteen mukaan. Molemmat minimiarvo (0.00) ja maksimiarvo (360.00) ovat kello kolmen suuntaisesti analogisen kellon säätöpaneelissa. Suureneva arvo liikkuu vastapäivään.

Korkeus

Korkeus liukusäädin hallitsee korkeutta, josta valo tulee. Minimiarvolla (0.50) valo tulee horisontista ja maksimiarvolla (90.0) valo tulee zeniitistä.

Syvyys

Depth liukusäädin hallitsee etäisyyttä bump-korkeuden ja kolon syvyyden välillä. Suurempi arvo aiheuttaa karumpia ominaisuuksia. Arvot vaihtelevat 1 ja 65 välillä.