11.12. GIMPressionist

11.12.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.218. Esimerkki GIMPressionist suotimelle

Esimerkki ”GIMPressionist” suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”GIMPressionist” suotimelle

GIMPressionist suodin lisätty


This filter can do what Cubism and Apply Canvas do and much more. It gives your image the look of a painting. All is going as if your image was painted again on a paper and with a brush you'd have chosen. It works on the active layer or selection.

11.12.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticGIMPressionist….

11.12.3. Asetukset

Kuva 17.219. GIMPressionistin asetukset

GIMPressionistin asetukset

Dialogi-ikkuna koostuu pienestä esikatselun alueesta vasemmalla, joka on aina näkyvillä sekä suuresta määrästä GIMPressionistin asetuksia järjestettynä välilehtiin.

11.12.3.1. Esikatselu

Kaikki muuttamasi asetukset näkyvät esikatselussa vaikuttamatta kuvaan ennen kuin painat OK. Päivitä painike päivittää esikatselun ikkunan (se ei ole automaattinen, GIMPressionistilla on niin paljon tehtävää!) ja Alusta painike palautuu alkuperäiseen kuvaan.

11.12.3.2. Esiasetusten valikko

Kuva 17.220. Esiasetukset välilehden asetukset

”Esiasetukset” välilehden asetukset

GIMPressionist has a lot of parameters. When combined, they give an astronomical number of possibilities. So, it is important, when an interesting preset has been found, to save it and also to send it to the plug-in author if exceptional. Per contra, the intricacy of all these parameters makes difficult understanding and foreseeing how each one works.

Esiasetusten vaihtoehdot

Tallenna nykyinen

Tallenna nykyiset parametrit. Voit antaa nimen syöttöruutuun vasemmalla ja lyhyen kuvauksen dialogiin, joka tulee näkyviin.

Lisää

Lataa listasta valitun esiasetuksen parametrit.

Poista

Poista valittu esiasetus. Voit poistaa vain itse luomiasi esiasetuksia.

Päivitä

Päivitä esiasetuslista

11.12.3.3. Paperivälilehti

Kuva 17.221. Paperi välilehden asetukset

”Paperi” välilehden asetukset

Tämä välilehti koskee kankaan kuviointia, jolle kuvasi maalataan. Sinulla on lista kuvioista ja Esikatselu valitulle kuviolle. Kuvaus esitetään oikealla jokaista valittua kuviota kohden.

Paperin valinnat

Käännä

Käännä paperin kuviointi: ontto muuttuu painaumaksi ja päinvastoin.

Sulauta

Lisää paperi ilman kohokuvaa. Se näyttää kuin läpinäkyvä paperi olisi asetettu kuvan päälle.

Asteikko

Spesifioi kuvan skaalan (%:na alkuperäisestä tiedostosta): hallitsee kuvioinnin rakeisuutta.

Jousto

Spesifioi lisättävien kohokuvien määrän (3-150).

11.12.3.4. Sivellin välilehti

Kuva 17.222. Sivellin välilehden asetukset

”Sivellin” välilehden asetukset

Sivellin on yleinen käsite mille tahansa maalaamiseen käytettävälle materiaalille. Siveltimien lista on saatavilla Esikatselun kanssa valitulle.

Siveltimen asetukset

Gamma

Muuttaa valitun siveltimen gammaa (luminanssia). Gamman korjaaminen kirkastaa tai tummentaa keskisävyjä.

Valitse

Voi käyttää myös luomaasi siveltimen kuviointia valitsemalla sen kuvan (nuolipainike valintarivillä). Tämän kuvan tulee olla ruudullasi ennen kuin käynnistä huomioon otettavan suotimen. Älä tietenkään käytä isoja kuvia.

Jos kuvallasi on useita kerroksia, niin ne näytetään myös valintalistalla ja niitä voidaan käyttää siveltiminä. Valittuna kerros näkyy siveltimen esikatselussa ja tavallinen sivellin poistuu valinnasta.

The Tallenna nimellä painike antaa sinun tallentaa valitun siveltimen.

Aspektin suhde

Spesifioi siveltimen mittasuhteet, korkeus (0 -1) ja leveys (0 +1).

Jousto

Spesifioi jokaisessa vedossa käytetyn maalin määrän. Tämä voi muistuttaa maalaamista palettiveitsellä.

11.12.3.5. Orientaatiovälilehti

Kuva 17.223. Orientaatio välilehden asetukset

”Orientaatio” välilehden asetukset

Tämä välilehti antaa sinun asettaa siveltimen vetojen orientaation. Maalarilta ei vaadita saman siveltimen kulman käyttöä. Tehdäkseen eri tehosteita hän voi vaihdella niiden orientaatiota.

Orientaation asetukset

Suunnat

Tällä valinnalla voit asettaa kuinka monta kertaa sivellin ylittää saman paikan siten, että jokaisella kerralla eri suunnalta sekä saaden aikaan enemmän että paksumman maalin.

Aloituskulma

Spesifioi vetojen yleisen suunnan, joka kuvaa aloituskulmaa. Suunnat yleensä valitaan antaakseen kuvaan hieman liikkuvuutta.

Kulman säätöalue

Spesifioi vedon kulman ja sektorin fan.

Orientaatio

Spesifioi siveltimen vetojen suunnan

Arvo

Anna alueen arvon (luminanssi) määrätä vedon suunta.

Säde

Etäisyys kuvan keskuksesta määrää vedon suunnan.

Satunnainen

Valitse satunnainen suunta joka vedolle.

Radiaalinen

Anna etäisyyden keskuksesta määrätä vedon suunta.

Virtaava

Tässä ei ole kysymys suunnasta: vedot seuraavat virtaavaa kuviota.

Sävy

Anna alueen sävyn päättää vedon suunta.

Sopeutuva

Siveltimen suunta, joka on lähin verrattuna alkuperäiseen kuvaan on valittuna.

Manuaali

The Muokkaa painike avaa Muokkaa orientaatiokartan dialogia, joka antaa sinun asettaa suunnat manuaalisesti.

11.12.3.6. Koon välilehti

Kuva 17.224. Koko välilehden asetukset

”Koko” välilehden asetukset

Tämä välilehti antaa sinun asettaa siveltimen kokojen määrän, joita käytetään maalaamiseen sekä näiden kokojen vaihtelun ja kriteerit niiden määrittelemiseksi.

Koon asetukset

Voit spesifioida kuinka monta siveltimen kokoa käytetään ja niiden koot.

Koot

Käytettävien siveltimen kokojen määrä.

Minimikoko, Maksimikoko

Siveltimen koot ovat näiden kahden arvon väliltä. Suurempi koko tarkoittaa vedoille suurempaa pituutta ja leveyttä.

Koko

Sinulla on siinä asetuksia, joilla spesifioida kuinka vetojen koko määritellään.

Arvo

Anna alueen arvon (luminanssi) määritellä vedon koko.

Säde

Etäisyys kuvan keskuksesta määrää vedon koon.

Satunnainen

Valitse satunnainen koko jokaiselle vedolle.

Radiaalinen

Anna suunnan keskuksesta määrätä vedon koko.

Virtaava

Tässä ei ole kysymys pituudesta: vedot seuraavat virtaavaa kuviota.

Sävy

Anna alueen sävyn määrätä vedon koko.

Sopeutuva

Siveltimen koko, joka on lähin verrattuna alkuperäiseen kuvaan on valittuna.

Manuaali

The Muokkaa painike avaa Kokokartan käsittelijän, joka antaa sinun spesifioida vetojen koon itse.

11.12.3.7. Asettelun välilehti

Kuva 17.225. Asettelun välilehden asetukset

”Asettelun” välilehden asetukset

Tässä välilehdessä voit asettaa, kuinka vetoja jaotellaan.

Asettelun valinnat

Asettelu

Orientaatiokartan käsittelijän esikatselussa kaikki pienet nuolet näyttävät ihan virralta objektien ympärillä. Tämän virran sisällä vetoja voidaan asettaa kahdella eri tavalla:

Satunnaisesti

Asettelee vedot satunnaisesti. Tämä tuottaa realistisemman maalin.

Tasaisesti jaettu

Vedot ovat jaoteltu tasaisesti kuvan poikki.

Vedon tiheys

Suurempi tiheys saa aikaan lähempänä olevat vedot. Pienellä tiheydellä paperi tai tausta voi näkyä vetämättömillä alueilla.

Keskitetty

Keskitä siveltimen vedot keskuksen ympärille.

11.12.3.8. Värivälilehti

Kuva 17.226. Väri välilehden asetukset

”Väri” välilehden asetukset

Tässä välilehdessä voit asettaa, minkä värinen veto tulee olemaan.

Värivalinnat

Väri

Voit asettaa vedon värin kahdella tavalla:

Keskiarvo siveltimen alla

Vedon väri lasketaan kaikkien siveltimen alla olevien pikselien keskiarvosta.

Siveltimen keskus

Näyte siveltimen keskuksessa olevan pikselin väristä

Värikohina

Tämä liukusäädin ja sen syötelaatikko antavat sinun lisätä kohinaa vedon väriin, jolloin se näyttää vähemmän homogeeniseltä.

11.12.3.9. Yleinen välilehti

Kuva 17.227. Yleisen välilehden asetukset

”Yleisen” välilehden asetukset

Tässä välilehdessä voit asettaa käytettävän taustan ja siveltimen vetojen jouston.

Yleiset valinnat

Tausta
Säilytä alkuperäinen

Alkuperäistä kuvaa tullaan käyttämään taustana.

Paperilta

Kopioi valitun paperin kuviointi taustaksi.

Kiinteä

By clicking on the color button you can select a solid colored background.

Läpinäkyvä

Käytä läpinäkyvää taustaa. Vain maalatut vedot ovat näkyvillä. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos kuvallasi on alfakanava.

Maalin reunat

Jos se ei ole käytössä, niin ohutta rajaa ei tulla maalaamaan kuvan ulkorajan ympärille.

Ruudukoitava

Jos se on valittu, niin tuotettu kuva tulee olemaan saumattomasti ruudukoitava. Oikea puoli vastaamaa vasenta puolta ja huippu vastaa pohjaa. Tämä on mielenkiintoista, jos kuvaasi käytetään toistuvasti verkkosivun taustassa.

Pudotusvarjo

Lisää varjotehoste jokaiseen siveltimen vetoon.

Reunan tummennus

Kuinka paljon tummentaa jokaisen siveltimen vedon reunaa. Tämä lisää maalin joustoa tai paksuutta.

Varjon tummennus

Kuinka paljon tummentaa siveltimen varjoa

Varjon syvyys

Kuinka kaukana objektista pudotusvarjon tulisi olla

Varjon sumennus

Kuinka paljon sumentaa pudotusvarjoa

Poikkeaman kynnys

Poistumisarvo siveltimen koon sopeutuville valinnoille

11.12.4. Orientaatiokartan käsittelijä

11.12.4.1. Yleiskatsaus

Orientaatiokartan käsittelijä on liite GIMPressionist suotimelle. Pääset siihen käsiksi Muokkaa painikkeesta Orientation välilehdessä. Tällä käsittelijällä voit asettaa suotimen antamat siveltimen vetojen suunnat.

11.12.4.2. Asetukset

Kuva 17.228. Orientaatiokartan käsittelijä dialogin asetukset

”Orientaatiokartan käsittelijä” dialogin asetukset

Voit asettaa yhden tai useita vektoreita. Voit asettaa niiden suunnan ja voimakkuuden. Ne toimivat kuvan vastaamalla alueella.

Vektorit

In the left windows (Vectors) you can manage your vectors. By default, a vector is at center. Vectors are red when they are active, and gray when they are not with a white point at tip.

  • Painamalla Lisää painiketta voit lisätä vektorin ikkunan keskelle, kun taas painamalla hiirtä Middle Button se sijoittuu painamaasi kohtaa.

  • Painamalla hiirtä Left Button valittu vektori siirtyy painettuun kohtaan.

  • Painaessasi hiirtä Right Button, valittu vektori osoittaa painamaasi kohtaan.

  • Painamalla << ja >> painikkeita, kohdistus siirtyy vektorista toiseen.

  • Delete painike antaa sinun poistaa valitun vektorin.

[Vihje] Vihje

Voit asettaa kuvan kirkkauden vektoripaneelissa oikealla olevasta vierityspalkista. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kuva on erittäin tumma/kirkas, etkä näe vektoreita hyvin.

Esikatselu

Esikatselu antaa sinulle käsityksen useiden vektorien toiminnasta. Oikealla rajalla oleva liukusäädin antaa sinun muuttaa tämän esikatselun luminanssia.

Tyyppi

Sinulla on siellä joitakin tyyppejä, joilla voit järjestää siveltimen vetoja valitussa vektorin kentässä. Niiden kuvailu on vaikeaa, mutta voit nähdä niiden tulokset esikatselussa.

Voronoi

Voronoin diagrammi koostuu lentokoneesta, jolla on n määrä master pisteitä n määrässä monikulmioita, joissa jokaisella monikulmiolla on vain yksi näistä n:n master pisteistä sekä jokainen toinen annetuista monikulmion pisteistä on lähempänä master pistettä kuin mikään toinen. Joten jokaisen monikulmion raja on kahden master pisteen puolessa välissä. Tässä on esimerkki Voronoin diagrammista:

Tässä kun valinta on tehty, niin kuvan annettua pistettä lähimpänä oleva vektori vaikuttaa tähän pisteeseen.

Kulma

Valitun vektorin suunta. Tämä liukusäädin omaa saman toiminnon kuin oikea painike (katso ylempää).

Kulman siirtymä

Tämä liukusäädin antaa sinun vaihtaa kaikkien vektorien kulmaa.

Voimakkuus

Tämä liukusäädin käsittelee valitun vektorin vaikutuksen toimialuetta. Tämä vaikutus vähenee etäisyyden myötä. Vahvuus näytetään vektorin pituudella.

Vahvuuden eksponentti

Tämä liukusäädin käsittelee kaikkien vektorien pituutta, joten se muuttaa kaikkien siveltimen vetojen vahvuutta.

11.12.5. Kokokartan käsittelijä

11.12.5.1. Yleiskatsaus

Kokokartan käsittelijä on liite GIMPressionist suotimelle. Pääset siihen käsiksi painamalla Muokkaa painiketta Koko välilehdessä. Tällä käsittelijällä voit asettaa suotimen antamien siveltimen vetojen koon.

11.12.5.2. Asetukset

Kuva 17.229. Kokokartan käsittelijän asetukset

Kokokartan käsittelijän asetukset

Voit asettaa yhden tai useita vektoreita. Voit asettaa niiden voimakkuuden. Ne toimivat kuvan vastaamalla alueella.

Smvektorit

Tässä ikkunassa voit asettaa vektorisi. Painamalla Lisää painiketta lisäät vektorin ikkunan keskustaan, kun taas painamalla hiiren Middle Button se sijoittuu painamaasi kohtaan. Vektorit ovat punaisia valittuina ja harmaita valkoisella pisteellä kärjessään ei-valittuina.

Painamalla hiirtä Left Button valittu vektori siirtyy painettuun kohtaan.

Clicking on the mouse Right Button has no evident action.

Painamalla << ja >> painikkeita, kohdistus siirtyy vektorista toiseen.

Kill antaa sinun poistaa valitun vektorin.

[Vihje] Vihje

Voit asettaa kuvan kirkkauden vektoripaneelissa oikealla olevasta vierityspalkista. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kuva on erittäin tumma/kirkas, etkä näe vektoreita hyvin.

Esikatselu

Tämä esikatselu antaa sinulle käsityksen erilaisten vektorien toiminnoista. Nelikulmioiden koko kuvaa siveltimien kokoa ja niiden voimakkuutta.

Koko

Muuta siveltimen vetojen kokoa valitun vektorin kentästä.

Voimakkuus

Tämä liukusäädin käsittelee valitun vektorin vaikutuksen toimialuetta. Tämä vaikutus vähenee etäisyyden myötä.

Vahvuuden eksponentti

Muuta vedon eksponenttia.

Voronoi

Katso Orientaatiokartan käsittelijä selitystä varten.