11.11. Tela

11.11.1. Panoràmica

Figura 17.216. Exemple de tela

Exemple de tela

Filtre «Tela» aplicat (a la selecció)


L'ordre Tela és un script que afegeix una textura de tipus tela a la regió seleccionada o alfa. Aquesta opció està desactivada si la imatge està indexada a color.

Si la imatge està en colors indexats, aquesta entrada de menú està inhabilitada.

Aquest efecte s'aconsegueix a través dels següents passos:

  1. Creació d'una imatge de la mateixa mida que la imatge original, o selecció o regió en alfa si n'hi ha, a continuació afegiu una capa amb fons blanc i molt de soroll.

  2. Duplicació de la capa acabada de crear i establiu el mode Multiplicar a la capa superior.

  3. Apliqueu un Difuminat gaussià en diferents direccions, horitzontalment cap a la capa inferior amb el paràmetre Difuminat X, i verticalment a la capa superior amb el Difuminat Y.

  4. Fusioneu aquestes dues capes en una imatge i contrasteu-la amb expandit el màxim possible, després hi afegiu una mica de soroll un altre cop.

  5. Finalment es fa un mapa de relleu a sobre la imatge original a partir d'una imatge de treball, amb els paràmetres Azimut, Elevació, i Profunditat.

11.11.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba en el menú principal FiltresArtísticTela....

11.11.3. Opcions

Figura 17.217. Opcions del filtre «Tela»

Opcions del filtre «Tela»

Azimut, Elevació, i Profunditat venen del filtre Mapa de relleu.

Difumina en X, Difumina en Y

Aquests paràmetres allarguen les fibres de la textura horitzontalment amb el Difuminat X, i verticalment amb el Difuminat Y. L'interval de valors és de 3 a 100.

Azimut

El lliscador Azimut regula l'orientació de la font de llum. El valor mínim 0,00 i el valor màxim (360,00) són la direcció de les tres en punt en un rellotge d'esfera analògic. L'increment del valor de la llum va en sentit antihorari.

Elevació

El lliscador Elevació controla l'altura d'on ve la llum. Amb un valor mínim de (0.50) per la llum horitzontal, i un valor màxim de (90.0) per la llum zenital.

Profunditat

El lliscador Profunditat controla l'altura i la profunditat del relleu. L'increment li dona un aspecte més rugós. El valor varia d'1 a 65.