10. Meniu Filtrai

10.1. Meniu Filtrai įvadas

Pav. 16.246. Meniu Filtrai

Meniu „Filtrai“

Programos GIMP terminologijoje filtras – tai įskiepis, pakeičiantis paveikslėlio išvaizdą, dauguma atvejų tik aktyvų paveikslėlio sluoksnį. Tačiau šis apibrėžimas tinka ne visiems šio meniu įrašams; žodis filtras dažnai yra neteisingai naudojamas, nurodant bet kurį įskiepį, nepriklausomai nuo to, ką jis daro. Tikrai, kai kurie šiame meniu esantys įrašai visai nepakeičia paveikslėlių.

Išskyrus tris viršutinius meniu Filtrai elementus, visi įrašai yra suteikti įskiepių. Kiekvienas įskiepis pats nurodo, kur turėtų būti jo meniu įrašas. Todėl skirtingų naudotojų šio meniu išvaizda gali visiškai skirtis. Tačiau praktikoje ši išvaizda nelabai keičiasi, kadangi dauguma įskiepių būna įdiegimi su programa GIMP, todėl jie visada yra tose pačiose meniu vietose.

Įskiepiai nėra apriboti tik iki meniu Filtrai: įskiepis gali įdėti įrašus bet kuriame meniu. Tikrai, dalis programos GIMP elementarių funkcijų (pavyzdžiui, Pusiau suploti, esanti meniu Sluoksnis) yra realizuotos naudojant įskiepius. Tačiau meniu Filtrai yra numatytoji įskiepių įrašų pridėjimo vieta.

Bendrą informaciją apie įskiepius ir kaip juos naudoti galite rasti sekcijoje Įskiepiai. Informaciją apie filtrus, kurie yra įdiegiami kartu su programa GIMP, galite rasti skyriuje Filtrai. Filtrų, kuriuos įdiegėte patys, informaciją turėjote gauti su jais.