Skyrius 16. Menus

Turinys

1. Įvadas į meniu
1.1. The Main Menu
1.2. Kontekstiniai meniu
1.3. Tab menus
2. Meniu Failas
2.1. Apžvalga
2.2. New…
2.3. Create
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Atverti paskutiniuosius
2.8. Išsaugoti
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Atstatyti
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Spausdinti
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Užverti
2.20. Užverti visus
2.21. Baigti darbą
3. Meniu Keisti
3.1. Meniu Keisti įrašai
3.2. Atšaukti
3.3. Pakartoti
3.4. Atšaukimų retrospektyva
3.5. Iškirpti
3.6. Kopijuoti
3.7. Kopijuoti matomą
3.8. Įdėti
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Išvalyti
3.15. Užpildyti priekinio plano spalva
3.16. Užpildyti fono spalva
3.17. Užpildyti raštu
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Apvesti pažymėtą sritį
3.21. Stroke Paths
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Keyboard Shortcuts
3.25. Modules
3.26. Vienetų rengyklė
4. Meniu Žymėjimas
4.1. Introduction to the Select Menu
4.2. Viską
4.3. Nieko
4.4. Invertuotą
4.5. Plaukiojantį
4.6. Pagal spalvą
4.7. Iš kontūro
4.8. Pažymėjimų rengyklė
4.9. Išlieti ribas
4.10. Paaštrinti
4.11. Sumažinti
4.12. Padidinti
4.13. Rėmelis
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Apvalainas stačiakampis
4.17. Toggle Quick Mask
4.18. Išsaugoti į kanalą
4.19. To Path
5. Meniu Rodymas
5.1. Įvadas į meniu Rodymas
5.2. Naujas rodinys
5.3. Show All
5.4. Taškas į tašką
5.5. Mastelis
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Sumažinti apvadą
5.9. Visame ekrane
5.10. Žvalgymo langas
5.11. Rodymo filtrai
5.12. Color Management
5.13. Rodyti pažymėjimą
5.14. Rodyti sluoksnių ribas
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Rodyti gaires
5.17. Rodyti tinklelį
5.18. Show Sample Points
5.19. Kibti prie gairių
5.20. Kibti prie tinklelio
5.21. Snap to Canvas
5.22. Snap to Active Path
5.23. Užpildo spalva
5.24. Rodyti meniu juostą
5.25. Rodyti liniuotes
5.26. Rodyti slinkties juostas
5.27. Rodyti būsenos juostą
6. Meniu Paveikslėlis
6.1. Overview
6.2. Sukurti kopiją
6.3. Veiksena
6.4. RGB veiksena
6.5. Pilkų atspalvių veiksena
6.6. Indeksuota veiksena
6.7. Encoding
6.8. Color Management
6.9. Use sRGB Profile
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformuoti
6.15. Apsukti horizontaliai; Apsukti vertikaliai
6.16. Pasukimas
6.17. Piešimo erdvės dydis
6.18. Pritaikyti matomąją sritį prie sluoksnių
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Spaudinio dydis
6.21. Keisti paveikslėlio dydį
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Kruopštus apkirpimas
6.25. Sujungti matomus sluoksnius
6.26. Suploti paveikslėlį
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Gairės
6.29. Nauja gairė (procentais)
6.30. Nauja gairė
6.31. Naujos gairės iš pažymėjimo
6.32. Pašalinti visas gaires
6.33. Configure Grid…
6.34. Paveikslėlio savybės
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. The Layer Menu
7.1. Įvadas į meniu Sluoksnis
7.2. Naujas sluoksnis
7.3. New from Visible
7.4. New Layer Group
7.5. Duplicate layers
7.6. Anchor Floating Layer or Mask
7.7. Sujungti su žemesniu
7.8. Merge Layer Groups
7.9. Delete Layers
7.10. The Text Commands of the Layer Menu
7.11. Atsisakyti tekstinės informacijos
7.12. Text to Path
7.13. Text along Path
7.14. Pomeniu Dėklas
7.15. Select Previous Layers
7.16. Select Next Layers
7.17. Pasirinkti viršutinį sluoksnį
7.18. Pasirinkti apatinį sluoksnį
7.19. Raise Layers
7.20. Lower Layers
7.21. Layers to Top
7.22. Layers to Bottom
7.23. Reverse Layer Order
7.24. Pomeniu Kaukė
7.25. Add Layer Masks
7.26. Apply Layer Masks
7.27. Delete Layer Masks
7.28. Show Layer Masks
7.29. Keisti sluoksnio kaukę
7.30. Disable Layer Masks
7.31. Masks to Selection
7.32. Add Masks to Selection
7.33. Subtract Masks from Selection
7.34. Intersect Masks with Selection
7.35. The Transparency Submenu
7.36. Pridėti alfa kanalą
7.37. Remove Alpha Channel
7.38. Color to Alpha
7.39. Semi-Flatten
7.40. Alfa slenkstis
7.41. Alfa į pažymėjimą
7.42. Add Alpha to Selection
7.43. Subtract Alpha from Selection
7.44. Intersect Alpha with Selection
7.45. Pomeniu Transformuoti
7.46. Apsukti horizontaliai
7.47. Apsukti vertikaliai
7.48. Rotate 90° clockwise
7.49. Rotate 90° counter-clockwise
7.50. Rotate 180°
7.51. Pasirenkamas pasukimas
7.52. Poslinkis
7.53. Sluoksnio ribų dydis
7.54. Layers to Image Size
7.55. Keisti sluoksnio dydį
7.56. Resize Layers to Selection
7.57. Crop Layers to Content
8. Meniu Spalvos
8.1. Įvadas į meniu Spalvos
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Sodrumas
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertuoti
8.13. Linear Invert
8.14. Reikšmių invertavimas
8.15. Pomeniu Automatinis
8.16. Išlyginti
8.17. Baltumo balansas
8.18. Ištempti kontrastą
8.19. Stretch Contrast HSV
8.20. Spalvų pagerinimas
8.21. Pomeniu Komponentai
8.22. Kanalų maišytuvas
8.23. Extract Component
8.24. Mono Mixer
8.25. Komponuoti
8.26. Iškomponuoti
8.27. Perkomponuoti
8.28. The Desaturate Submenu
8.29. Color to Gray
8.30. Desaturate
8.31. Mono Mixer
8.32. Sepia
8.33. Pomeniu Atvaizdis
8.34. Rearrange Colormap
8.35. Set Colormap
8.36. Ateivių atvaizdis
8.37. Spalvų sukeitimas
8.38. Pasukti spalvas
8.39. Gradiento atvaizdis
8.40. Paletės atvaizdis
8.41. Spalvinimas pagal pavyzdį
8.42. The Tone Mapping Submenu
8.43. Fattal et al. 2002
8.44. Mantiuk 2006
8.45. Reinhard 2005
8.46. Stress
8.47. Destripe
8.48. Retinex
8.49. Pomeniu Informacija
8.50. Histograma
8.51. Rėmelio vidurkis
8.52. Export Histogram
8.53. Glotni paletė
8.54. Threshold
8.55. Colorize
8.56. Posterize
8.57. Color to Alpha…
8.58. Dither
8.59. RGB Clip
8.60. Hot…
9. Meniu Įrankiai
9.1. Įvadas į meniu Įrankiai
10. Meniu Filtrai
10.1. Meniu Filtrai įvadas
10.2. Pakartoti paskutinį
10.3. Re-Show Last
10.4. Atstatyti visus filtrus
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. Pomeniu Script-Fu
11. Windows Menu
12. Meniu Žinynas
12.1. Įvadas į meniu Žinynas
12.2. Žinynas
12.3. Kontekstinis žinynas
12.4. Dienos patarimas
12.5. Apie
12.6. Search and Run a Command
12.7. Įskiepių naršyklė
12.8. Procedūrų naršyklė
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. GIMP internete
12.11. User Manual

1. Įvadas į meniu

There are many places in GIMP where you can find menus. The aim of this chapter is to explain all the commands that are accessible from the main menu at the top of GIMP's window, and the main menu you get by right clicking the canvas. All context menus and menu entries for other dialogs are described elsewhere in the chapters that describe the dialogs themselves.

1.1. The Main Menu

The main menu in multi-window mode.

[Pastaba] Pastaba

The main menu may contain additional entries if you have added scripts or plug-ins.

1.2. Kontekstiniai meniu

If you right-click on certain parts of GIMP's interface, a context menu opens, which allows access to additional commands related to where you clicked. Some places where you can access context menus are:

  • Right-clicking on an image window displays the Main menu. This is useful when you are working in full-screen mode, without a menu bar.

  • Right-clicking on a layer in the Layers Dialog or on a channel in the Channels Dialog displays functions for the selected layer or channel.

  • Right-clicking on the Main Menu bar has the same effect as left-clicking.

  • Right-clicking on the title bar displays functions which do not belong to GIMP, but to the window manager of your computer.

1.3. Tab menus

The Tab Menu that uses a small triangle, is not related to the Main Menu, but mentioned here for the sake of completeness:

Every dockable dialog contains a Tab Menu button, as highlighted below. Pressing this Tab Menu button opens a special menu of tab-related operations, with an entry at the top that opens the dialog's context menu.

Pav. 16.1. A dockable dialog.

A dockable dialog.

A dialog window with the Tab menu button highlighted.

A dockable dialog.

The Tab menu.


See Skyrius 2.3.2, „Kortelės meniu“ to learn more about Tab menus.