6.16. Pasukimas

Paveikslėlį galite pasukti 90° pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba pasukti jį 180°, naudodami meniu Paveikslėlis pomeniu Transformuoti komandas. Šias komandas galima naudoti norint pakeisti tarp stataus ir gulsčio išdėstymo. Jos veikia visame paveikslėlyje. Jeigu norite pasukti paveikslėlį kitu kampu, pasukti pažymėjimą arba sluoksnį, naudokite Pasukimo įrankį. Sluoksnį taip pat galite pasukti naudodami meniu Sluoksnio transformavimas.

6.16.1. Activating the Commands

You can access these three commands from the main menu through

  • ImageTransformRotate 90 degrees CW,

  • ImageTransformRotate 90 degrees CCW and

  • ImageTransformRotate 180°.